Vi samler de mest klimaambisiøse selskapene i Norge

Store klimaskift

Skift samler toppledere i norsk næringsliv for å peke på mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet og virkemidlene vi trenger for å komme oss dit

Prosjekter

Skift er en "gjøretank" som betyr at vi bruker kraften i samarbeidet til å drive frem gode klimaløsninger

Alle prosjekter

Medlemmer

Se alle