Byutvikling

Vi må skifte byutviklingen fra tiltak som vi tror lønner seg i fremtiden, til tiltak som vi vet reduserer utslipp her og nå

Til tross for at vi i lang tid har visst at vi må kutte klimagassutslipp knyttet til byutvikling, har vi ikke klart å gjennomføre en gradvis omstilling mot lavutslippsbyer i Norge.

Vi må derfor skifte byutviklingen fra tiltak som vi tror at lønner seg i fremtiden, til tiltak som vi vet reduserer utslipp her og nå.

For å få til dette må vi bli bedre til å bygge videre på det som allerede finnes, spille på lag med naturen og utnytte mulighetene som ligger i den nyeste teknologien på en fremoverlent og klok måte.

Vi ser tre klare klimaskift i byutviklingen vår:

En byutvikling på naturens premisser vil ikke bare redusere klimagassutslipp, men også bidra til å fange og binde mer CO2 fra atmosfæren enn i dag.

Nye byutviklingsprosjekter bør ikke redusere naturareal og føre til naturinngrep, men snarere bidra til å øke biomassen og reparere økosystemer.

Det er mange andre fordeler med å introdusere mer natur i byene, som økt naturmangfold, bedre klimatilpasning, økt trivsel, bokvalitet, psykisk og fysisk folkehelse m.m.

I tillegg til å redusere areal- og transportbehovet, har byer et stort potensial til å gi oss mer kvalitet med mindre ressursbruk enn mer spredtbygde områder.

Samtidig vet vi at byer kan ha økologiske fotavtrykk som er flerfoldige ganger større enn sine fysiske avtrykk.

Klimavennlige nabolag, med kortreiste kvaliteter som reduserer ressursbehovet per person, muliggjør et mer bærekraftig forbruk – både som følge av en konsentrasjon av kvaliteter og herlighetsverdier og bygging av robuste lokalsamfunn som stimulerer til deltakelse, eksperimentering, deling og lokal produksjon og gjenbruk.

Smarte byer kan tilrettelegge for en mer helhetlig og effektiv ressursbruk ved å kombinere digital intelligens med eksisterende urbane systemer.

Smarte byer kan legge til rette for en delingsøkonomi av varer og tjenester som gir økt opplevelse av tilgang og tilgjengelighet, uten at det fører til miljø- og helsebelastende forbruk.

Hvordan oppnår vi disse tre endringene?

Deltakere

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør, Ruter

Leder av klimaskiftet for transport og mobilitet, og byutvikling

Arne Birkeland

Administrerende direktør, Rambøll

Birgitte Engebretsen

Administrerende direktør, Telenor Norge

Leder av klimaskiftet for grønn digitalisering

Irene Alma Lønne

Rektor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Monica Mæland

Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Rasmus Nord

Administrerende direktør, Sweco Norge

Siri Fjellheim

Rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Svein Stølen

Rektor, Universitet i Oslo