Skifts arbeid med natur

Tap av naturmangfold og negative arealbruksendringer er vår tids store utfordring

Nature Accelerator Programme

Økt kompetanse på natur blir stadig viktigere for næringslivet. Nature Accelerator Programme (NAP) er et kompetansehevingsprogram for å øke kunnskapen på natur og naturrisiko i næringslivet. Programmet vil gå over fire samlinger våren 2024, og er utviklet av Deloitte, WWF Verdens naturfond og Skift.

Les mer

Hvordan tilrettelegge for mer natur?

Vi står ikke bare i en klimakrise, men også i en naturkrise. Prosjektet Skift til natur inneholder fem konkrete forslag for hvordan næringsliv og øvrig samfunnsliv kan transformere gressplener og utearealer til klimapositive landskap med høy økologisk verdi. Prosjektet er utviklet på initiativ fra Storebrand, med bidrag fra Asplan Viak.

Les mer

10 prinsipper for å samhandle med naturen

Med disse 10 stegene ønsker vi å bidra til en naturpositiv omstilling i samfunnsliv- og næringsliv. Naturen er under press og stadig flere økosystemer er i ferd med å kollapse. Det trengs en storstilt dugnad for å snu utviklingen. Prinsippene er utviklet av Deloitte, Storebrand og Skift med støtte fra WWF Verdens naturfond.

Les mer