Finans

Klimarapportering gir viktig beslutningsgrunnlag og øker tillit til bærekraft

Tydelig klimarapportering fra næringslivet

Klimarapportering fra næringslivet er avgjørende for at aktører i markedet skal ha et godt beslutningsgrunnlag. Troverdig kommunikasjon gir økt kunnskap om og tillit til bærekraftige produkter og tjenester.

Medlemmer i Skift-nettverket forplikter seg til å rapportere på:

Medlemmene i Skift-nettverket har siden 2021 forpliktet seg til å rapportere på krav 1-3. Samtidig oppfordrer vi alle selskaper til å starte prosessen med å tilpasse seg EUs klassifiseringssystem for bærekraftig aktivitet, samt starte kartlegging av natur og planlegge for naturrapportering.

  I tillegg til å kreve god rapportering, kan og må finansnæringen i større grad understøtte den grønne næringsutviklingen, og målrettet bruke virkemidler som kan utløse mer kapital til sektorer Norge ønsker å utvikle. Skift ønsker å delta i den offentlige debatten for å synliggjøre dette, og bidra til tverrfaglige og tverrsektorielle arbeidsgrupper for å utarbeide strategier som kan påskynde grønn næringsutvikling.

  Vi ønsker å utfordre myndighetene til å tørre å velge hvilke næringer vi særlig ønsker å satse på, og stimulere til investeringer i disse gjennom aktiv virkemiddelbruk innenfor henholdsvis elektrifisering, flytende havvind og hydrogen.

  Les Skiftnotatet om klimarapportering og troverdig kundekommunikasjon her. (Aug. 2020)

  Les Skiftnotatet om finansnæringens rolle i grønn næringsutvikling her. (Aug. 2020)

  Deltakere

  Odd Arild Grefstad

  Konsernsjef, Storebrand

  Leder av Finansskiftet

  Sverre Thornes

  Konsernsjef, KLP

  Leif Arne Jensen

  Administrerende direktør, PwC Norge

  Alexander Heiberg

  Administrerende direktør, Formue AS

  Sigrun Gjerløw Aasland

  Daglig leder, ZERO

  Våre læringsarenaer

  Skift sine læringsarenaer samler bedrifter som ønsker en rettesnor på hvordan virksomheten kan bidra positivt i den grønne omstillingen. Læringsarenaene er ikke bare en veileder, men et felleskap.

  Signer og engasjer egne ansatte, lag konkrete handlingsplaner og møt virksomheter som deler både fremskritt og utfordringer.

  Les mer og signer