Medlemmer

Vi samler de mest klimaambisiøse selskapene i Norge og er engasjerte på toppledernivå

Engasjert på toppledernivå

Vi kan vise til ambisiøse klimamål, en klar klimastrategi og virksomhet som bidrar til grønn verdiskaping, utslippskutt og nye arbeidsplasser. Vi stiller ressurser til rådighet for å skape reell effekt og vi leder gjennom eksempel og tør å uttale oss om det.

Medlemmene

Kunnskapspartnere