Grønn digitalisering

Digitalisering er en forutsetning for rask, grønn omstilling til lavutslippssamfunnet

Grønn teknologi og digitalisering

Teknologi, KI og digitalisering spiller en avgjørende rolle i utviklingen av et fremtidsrettet norsk næringsliv.

I Store klimaskift for grønn digitalisering jobber arbeidsgruppen for å utnytte grønn digitalisering til å nå våre klima- og naturmål.

Det ligger et stort potensiale i digitalsering av prosesser, og hvordan dette kan bidra til utslippskutt og ressursbesparelser.

Skift har gjennom arbeidet med grønn digitalisering, som ledes av Birgitte Engebretsen, adm. dir. i Telenor Norge, samlet en rekke toppledere i næringslivet for å framskynde arbeidet i norsk næringsliv.

Det ligger store muligheter i skjæringspunktet mellom klima, natur, teknologi og kunstig intelligens, men hvordan utvikle forretnignsmodeller som kan akselerere grønn omstilling? Det er blant spørsmålene arbeidsgruppen tar for seg.

Seneste aktiviteter

  • I desember 2023 organiserte arbeidsgruppen en topplederdialog om kunstig intelligens. Les mer her


Deltakere

Birgitte Engebretsen

Administrerende direktør, Telenor Norge

Leder av klimaskiftet for grønn digitalisering

Bjørn Arild Thon

Administrerende direktør, Renas

Kim Robert Lisø

Konsernsjef, GK Gruppen