Samarbeid på tvers

Skift samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale aktører som engasjerer seg i de samme temaene som oss

Svalbard næringsforening
BI
Oslo Business Region
Oslo kommune
Open innovation lab
Future boards
Hagainitiativet
Corporate Leaders Group
Climate Leadership Coalition
Action for ocean
Klimapartnere
Digital Norway
12 YEARS
Miljøfyrtårn
Solenergiklyngen
One Ocean
ACT Cluster
Næringshagene i Norge
De Historiske
Cicero
Lofoten - De grønne øyene
Prosjekt Norge
Fornybar Norge
Ung i Bærekraft