Toppleder-initiativer

Topplederne i Skift oppfordrer til mer klimahandling

Teknologiløftet

Ny kunnskap og teknologi spiller en avgjørende rolle i utviklingen av et grønt, konkurransedyktig og fremtidsrettet norsk næringsliv.

Les mer

Svalbard - Mission Possible

Ingen steder i verden går oppvarmingen raskere enn i Arktis. Konsekvensene av klimaendringene er derfor ekstra tydelige på Svalbard. Topplederne i Skift ønsker å være en partner og pådriver i omstillingen, og har derfor samlet seg om "Svalbarderklæringen".

Les mer

Næringslivets klimaopprop

Næringslivets klimaopprop innebærer tre tydelige satsinger som både vil kutte kraftig i utslippene og styrke norsk næringsliv.

Les mer

Topplederne med oppfordring til myndighetene

Skift bruker næringslivets handlingsrom til å akselerere det grønne skiftet, men vi er avhengig av myndighetene for å få til omstillingen av hele samfunnet.

Les mer