Mat og landbruk

Hele verdikjeden for mat må jobbe sammen for å dreie matsystemet i en mer bærekraftig retning

Hele verdikjeden må jobbe sammen

Kosthold i tråd med de norske kostrådene, mindre matsvinn, bedre ressursutnyttelse, mer sirkulære løsninger og innovativ teknologi, er nøkkelord i arbeidet til Store klimaskift for mat og landbruk.

Hele verdikjeden for mat må jobbe sammen for å dreie matsystemet i en mer bærekraftig retning.

Virksomhetene i Mat- og landbrukskiftet ønsker å bidra til varige endringer som styrker bærekraftig matproduksjon og forbruk i Norge, og som reduserer klimagassutslipp. På samme tid sikrer det næringsrik mat, bevarer et sunt miljø- og biomangfold, sikrer god folkehelse, styrker jord- og dyrehelse, beskytter sårbare naturområder og bidrar med sysselsetting, kulturlandskap og levende samfunn i hele landet.

Aktuelle pågående prosjekter

Det store matskiftet

Innen disse områdene har arbeidsgruppen satt seg felles mål og forpliktelser og tatt initiativ til samarbeidsprosjekter.

For å bekjempe matsvinn har arbeidsgruppen utviklet en QR-kode som skal bekjempe matsvinn.

For å engasjere bredere, har arbeidsgruppen utviklet en praktisk veileder med ti prinsipper for hvordan virksomheter kan bidra til et mer bærekraftig matsystem kalt Det store matskiftet. Skift oppfordrer alle som støtter disse prinsippene å signere og engasjere seg i læringsarenaen for å bidra til at skiftet går raskere.

Emballasje har stor betydning for klimamålene

Et bærekraftig matsystem innebærer også bærekraftig bruk av emballasje. Emballasje bidrar til både forsøpling og klimaendringer. Derfor jobber mange aktører som enten produserer emballasje eller bruker emballasje, med å redusere emballasje på avveie, gjenbruke eller gjenvinne innsamlet emballasje og redusere klimaavtrykket fra emballasjen. Skiftmedlemmene innen mat og landbruk bruker mye tid og ressurser på emballasjeutvikling for å redusere miljø- og klimaavtrykket fra bransjen.

Skifts «10 prinsipper for klimavennlig emballasjeutvikling» er en oppsummering av de viktigste erfaringene og rådene fra våre medlemmer, til alle som ønsker å forbedre egne emballasjeløsninger- og prosesser.

Dette er et fagområde i stor utvikling, og vi tar gjerne imot innspill og kommentarer.

Felles forpliktelser

Dagens arbeid i Mat- og landbruksskiftet skjer på bakgrunn av Skiftnotatet fra 2021. Se gjerne også situasjonsbeskrivelsen og kunnskapsgrunnlaget for notatet.

Deltakere

Runar Hollevik

Konsernsjef, NorgesGruppen

Leder av klimaskiftet for mat og landbruk

Ann-Beth Freuchen​

Konsernsjef, TINE

Helena Slapø

Senior manager, Climate Change & Sustainability, PwC Norge

Finn-Arne Weltzien

Prorektor for forskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Prorektor for forskning

Siri Fjellheim

Rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Per Hynne​

Kommunikasjonsdirektør, Coca-Cola Europacific Partners Norge

Stein Ove Solberg

Partner, Arntzen de Besche

Anne Marit Panengstuen

Konsernsjef,

Nortura

Petra Axdorff

Konsernsjef,

BAMA Gruppen

Bidra til et mer bærekraftig matsystem

Skift sine læringsarenaer samler bedrifter som ønsker en rettesnor på hvordan virksomheten kan bidra positivt i den grønne omstillingen.

10 prinsipper for et mer bærekraftig matsystem er ikke bare en veileder, men et felleskap. Signer og engasjer egne ansatte, lag konkrete handlingsplaner og møte bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt og utfordringer.

Les mer og signer