Klimalederen

Om nyhetene som beveger det grønne skiftet

Et samarbeid med Energi og Klima

Klimalederen analyserer og kommenterer de viktigste nyhetene innen klima- og energifeltet både i Norge, i Europa og globalt. Klimalederen er skrevet av redaktør Anders Bjartnes og er et samarbeid mellom Energi og Klima og Skift.

Det er en stor og økende flom av nyheter og kommentarer om klima- og energispørsmål. Klimalederen skal analysere og kommentere de viktigste nyhetene i feltet, både internasjonalt og i Norge.

Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelses nettavis Energi og Klima.