Bygg og eiendom

Bedre utnyttelse av bygningene vi allerede har og reduksjon av klimagassutslipp er de viktigste grepene for en grønnere bygg- og eiendomsnæring

Byggsektoren står for ca. 40 % av globalt energiforbruk og ca. 30 % av globale klimagassutslipp. FNs klimapanel viser til at en stor del av bygningsmassen som finnes i dag, vil eksistere i 2050 og at rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse er viktige tiltak for å redusere utslippene.

Vi mener at de viktigste skiftene vi må bidra til innen denne sektoren er å utnytte eksisterende bygningsmasse bedre og redusere klimagassutslipp når vi rehabiliterer, oppgraderer og bygger nytt.

Bransjen er godt i gang med å sette mål og identifisere løsninger for signifikant reduksjon av klimagassutslipp og finne innovative løsninger for bærekraft. Skiftnettverket er en god arena for å søke sammen på tvers av en komplisert verdikjede for å finne løsninger.

Ambisjonen er en klimapositiv verdikjede innenfor bygg og eiendom innen 2050 – dette omfatter hele verdikjeden fra bruken av tomten, gjennom konstruksjonsprosessen og materialbruk (inklusive tilvirkning og transport) og drift i levetiden av bygget.

Les mer om hvilke tiltak vi gjennomfører og krav vi stiller i hele Skiftnotatet (juni, 2021).

Les også Skift sitt høringsinnspill (mai, 2023) til Energikommisjonen.

Deltakere

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør, Statsbygg

Leder av klimaskiftet for bygg og eiendom

Arne Birkeland

Administrerende direktør, Rambøll

Bjørn Arild Thon

Administrerende direktør, Renas

Daniel Kjørberg Siraj

Administrerende direktør, OBOS

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør, Elektroforeningen

Grethe Bergly

Konsernsjef, Multiconsult

Hilde Vatne

Administrerende direktør, JM Norge

Irene Alma Lønne

Rektor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Kim Robert Lisø

Konsernsjef, GK Gruppen

Rasmus Nord

Administrerende direktør, Sweco Norge