Om oss

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

Vi jobber sammen for å:

  • Øke farten i det grønne skiftet slik at vi kan nå Norges klimamål i tråd med Parisavtalen og regjeringens mål om å kutte 50 til 55 prosent utslipp innen 2030
  • Øke hastigheten på gjennomføringen av klimaløsninger i våre egne bedrifter
  • Spre kunnskap og inspirasjon på tvers av medlemmene
  • Inspirere til politiske beslutninger og strengere krav til næringslivet

Les mer om hva vi gjør her. 

Styret

Jens Ulltveit-Moe

Jens Ulltveit-Moe

Styreleder i Umoe

Tone Wille

Tone Wille

Konsernsjef i Posten Norge

Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør i Ruter

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef i Statkraft

Odd Arild Grefstad

Odd Arild Grefstad

Konsernsjef i Storebrand

Turid Grotmoll

Turid Grotmoll

Konsernsjef i Fremtind Forsikring

Marianne Bergmann Røren

Marianne Bergmann Røren

Konsernsjef i Mesta