Transport og mobilitet

Det er store muligheter for et tydelig skifte på spesielt tre områder innenfor transport

Utviklingen innenfor utslippsfri nyttetransport må påskyndes. Skifts medlemmer ønsker å bruke innkjøpsmakten og sette mål om utslippsfri transport av varer og tjenester i egen virksomhet. Samtidig bør det offentlige være med å gå foran gjennom deres egne betydelige innkjøp, og legge til rette for rask utvikling, for eksempel gjennom utslippsfrie soner. Samtidig er det viktig at vi optimaliserer nytte- og persontransport i byene våre.

Pandemien har også bidratt til atferdsendringer knyttet til transport. Mange av disse endringene er kommet for å bli, og bør i så stor grad som mulig bidra til utslippskutt. Medlemmene i Skift ønsker å arbeide for endrede vaner som støtter opp rundt grønn mobilitet.

Les Skifts ambisjon om å kartlegge bildelingspotensialet for næringslivet og offentlige virksomheter her (august, 2023).

Les notatet bildeling for private og offentlige virksomheter her (desember, 2022).

Les Skiftnotatet for transport og mobilitet her (juni, 2020).

Pågående prosjekter

Deltakere

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør, Ruter

Leder av klimaskiftet for transport og mobilitet, og byutvikling

Fredrik Witte

Administrerende direktør, Corvus Energy

Gro Bakstad

Konsernsjef, Vygruppen

Jens Berge

Administrerende direktør, Norwegian Hydrogen

Marianne Bergmann Røren

Konsernsjef, Mesta

Petter Hellman

Konsernsjef, Møller Mobility Group

Tone Wille

Konsernsjef, Posten Norge

Birte Sjule

Konsernsjef, Sporveien