Verdifull klima- og naturinformasjon

Her finner du nyttig informasjon innen viktige klima- og naturspørsmål

I en tid med overveldende mengde informasjon, kan det være utfordrende å finne pålitelige kilder. Derfor har vi samlet sentrale nettsider som gir en oversikt over Norges og verdens tilstand når det gjelder klima- og miljøspørsmål. Dette gjør at du enkelt kan holde deg oppdatert på de siste utviklingene.

Nyttige lenker

Klimakontrollen er et verktøy som viser gapet mellom dagens politikk og den nødvendige klimapolitikken som trengs for å nå målene for 2030, sektor for sektor, tonn for tonn.

Miljøstatus er Miljøetatenes nettsted om miljøets tilstand og utvikling innen klima, arter og natur, i regi av Miljødirektoratet.

Klimasvar ved meteorologisk institutt svarer på alle spørsmål knyttet til klima og klimaendringer. Klimasvar gir deg også muligheten til å sende inn egne spørsmål til klimavakten@met.no

Klimavakten ved Energi og Klima gir en oversikt over verdens tilstand på viktige klima- og miljøspørsmål, som Co2 i atmosfæren, kvotemarkedet i EU og grønne investeringer.

FNs klimapanel sammenstiller den nyeste kunnskapen om klimaendringer som legger det viktigste faglige grunnlaget for de internasjonale klimaforhandlingene under FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

Det europeiske miljøbyrået (EEA) er Europas primære kilde til omfattende miljøinformasjon. EEA har som mål å tilby pålitelig, uavhengig informasjon om miljøspørsmål til til politiske beslutningstakere og offentligheten. På nettsiden finner du data, rapporter og vurderinger knyttet til klimaendringer, luftkvalitet, biodiversitet og mer.

UN Climate Action finner du vitenskapelige rapporter, programmer, mobiliseringer og arrangementer knyttet til klimaendringer.