Kompetanse

Kunnskap og kompetanseutvikling er helt avgjørende for omstillingen av norsk samfunnsliv og næringsliv

Kompetanse er nøkkelen til omstilling

Mangel på tilstrekkelig kunnskap og kompetanse trekkes frem som en sentral barriere i alle de store klimaskiftene topplederne i Skift jobber med.

Skiftnotatet om kompetanse adresserer dette kompetansegapet fra et systemisk perspektiv og peker på hva ulike aktører i samfunnet kan gjøre for å sikre at norsk næringsliv raskt tilegner seg kompetansen vi trenger for å lykkes med omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Arbeidsgruppen foreslår fem overordnede tiltak og viser til konkrete eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra til å minske kompetansegapet. I tillegg peker notatet på hva Skift som medlemsforening kan gjøre for å sette kunnskap og kompetanseutvikling på agendaen og akselerere et kompetanseskift både blant medlemsbedriftene og et bredere norsk næringsliv.

Fem tiltak for å bidra til å minske kompetansegapet

Skiftprogrammet

I 2023 startet Skift opp Skiftprogrammet, et eksklusivt og opplevelsesbasert klimalederprogram utviklet for å øke farten på gjennomføringen av klimatiltak i egne virksomheter.

Les mer om Skiftprogrammet

Deltakere

Trond Markussen

President, NITO

Leder av Kompetanseskiftet

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør, Ruter

Leder av klimaskiftet for transport og mobilitet, og byutvikling

Geir Holmgren

Konsernsjef, Gjensidige

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør, PwC Norge

Siri Fjellheim

Rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Svein Stølen

Rektor, Universitet i Oslo