Store klimaskift

Hvilke store endringer må Norge gjennom dersom vi skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og samtidig skape konkurransekraft for norsk næringsliv?

Våre 10 områder

Topplederne i Skift samarbeider om «Store klimaskift i handlingens tiår» for å stake ut veien mot nullutslippssamfunnet.