Klimatilpasning

Samfunnet og næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet der ekstremvær og naturkatastrofer skjer hyppigere

Klimaet i Norge er i endring. Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, og om å forstå konsekvensene og å iverksette tilpasningstiltak. Enten for å hindre skade, eller utnytte muligheter endringene kan medføre.

Initiativtakerne bak Klimatilpasnings-skiftet er bekymret over at oppsiktsvekkende få bedrifter og organisasjoner har nødvendig kompetanse og kapasitet til å arbeide strukturert og planmessig med klimatilpasning.

Resultatet er at myndighetene går glipp av en viktig partnere i dette arbeidet. Samtidig øker risikoen for bedriftene, og norsk næringsliv står i fare for å gå glipp av de potensielle konkurransefordelene som ligger i å skape klimarobuste virksomheter.

For å starte arbeidet med å bøte på denne situasjonen har Fremtind, KBN og Skift tatt initiativ til å utarbeide en liste med åtte strakstiltak som den enkelte bedrift selv kan iverksette for å komme i gang med klimatilpasning.

Åtte strakstiltak for klimatilpasning i næringslivet

Hvordan går vi videre med klimatilpasningen av Norge?

Klimaskiftet for klimatilpasning har jobbet frem et skiftnotat om næringslivets rolle i klimatilpasningen av Norge.

Deltakere

Turid Grotmoll

Konsernsjef, Fremtind Forsikring

Leder av Klimatilpasningsskiftet

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef, SINTEF

Arne Birkeland

Administrerende direktør, Rambøll

Egil Hogna

Konsernsjef, Norconsult

Geir Holmgren

Konsernsjef, Gjensidige

Grethe Bergly

Konsernsjef, Multiconsult

Jens Ulltveit-Moe

Styreleder, Umoe

Karoline Andaur

Generalsekretær, WWF Verdens naturfond

Stakstiltak for klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, og om å forstå konsekvensene og å iverksette tiltak. 8 prinsipper for klimatilpasning er ikke bare en veileder, men et felleskap.

Signer og engasjer egne ansatte, lag konkrete handlingsplaner og møt bedrifter og bransjer som deler både fremskritt og utfordringer.


Les mer og signer