Årsrapporter

Last ned våre årsrapporter

Årsrapport 2023

Til tross for at 2023 var preget av geopolitiske spenninger, dyrtid og et krevende marked for flere sektorer i næringslivet, så har Skift-nettverket fått flere medlemmer som ønsker å ta del i klimasamarbeidet. Skift har i 2023 utvidet medlemstilbudet for å engasjere en større bredde av medlemsmassen, inkludert opprettelsen av flere nye nettverk og kompetanseprogram. Ved utgangen av året var det 62 medlemmer med i nettverket.

Årsrapport 2023