Et tilbakeblikk på året 2020

På tross av en pandemi som satte store deler av næringslivet ut av spill, sto fortsatt klimakrisen på toppen av agendaen hos mange.

Del:

På tross av en pandemi som satte store deler av næringslivet ut av spill, sto fortsatt klimakrisen på toppen av agendaen hos mange. I stadig større grad ble det pratet om klimaløsningene – om det så har vært snakk om karbonfangst og -lagring, fornybar energi, hydrogen, elektrifisering eller mer sirkulære verdikjeder.

Bedrifter verden over svarer på etterspørselen etter måter å avverge en potensiell katastrofe for menneskeheten. Heldigvis er potensialet for verdiskapning større enn utfordringen.

Les hele Skifts årsrapport for 2020 her.

Store klimaskift i handlingens tiår

I 2020 satte vi i gang prosjektet «Store klimaskift». Skiftmedlemmene, representert ved toppleder, ble invitert til å diskutere i grupper hvilke store, transformative skift norsk næringsliv må igjennom de neste ti årene, og vurdere hva vi kan gjøre for å akselerere dem. Tiltak og anbefalinger legger grunnlaget for Skifts strategi og aktiviteter fremover.

Disse store klimaskiftene ble ferdig utarbeidet i 2020:


Her kan du lese mer om alle våre store klimaskift.


Foto: Paulina Cervenka / PwC

Pilotprosjekter

Skift sine piloter er satsningsområder og samarbeidsprosjekter hvor medlemsbedriftene kan utgjøre en større forskjell og få mer gjennomslag sammen, med faglig støtte fra Skiftsekretariatet og fagpartnerne ZERO og WWF.

Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Grønnvaskingsplakaten


Grønnvaksingsplakaten er ment som et hjelpemiddel og veileder for bedrifter som ønsker å unngå grønnvasking. Bedriftene som signerer plakaten, sender et tydelig signal til sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere at de skal gjøre sitt beste i å etterstrebe plakatens ti prinsipper. Grønnvaskingsplakaten har per dags dato engasjert over 300 bedrifter i inn- og utland.


Se de ti prinsippene mot grønnvaksing her.


Sirkulær økonomi

Hvordan kan Norge bli et foregangsland på sirkulærøkonomi? Dette ønsket Skift å besvare i piloten på sirkulærøkonomi som ble lansert under Arendalsuka 2019. Sammen med en rekke aktører gjennomførte vi en «Circularity Gap Report». Dommen var hard: Av alle ressurser som forbrukes i Norge, blir mer enn 97 % ikke sirkulert tilbake i økonomien.


Les hele "Circularity Gap Report" her.

Grønne innkjøp

Hvorfor stilles det ikke strengere, grønne funksjonskrav for de milliardene som investeres i både offentlige og private innkjøp hvert eneste år? I 2020 utviklet arbeidsgruppen «10 prinsipper for grønt innkjøpsvett», en rekke retningslinjer for grønne innkjøp i næringslivet. Kampanjen ble lansert på www.grønneinnkjøp.no, der bedrifter kan signere for å vise at de stiller seg bak prinsippene og vil gjøre sitt ytterste for å implementere disse i sitt innkjøpsarbeid.


Her kan du lese våre ti prinsipper for grønt innkjøpsvett.

Svalbard

Norske politikere tok med verdensledere til Svalbard for å vise hvor raskt klimaendringene faktisk inntreffer. Samtidig er Svalbard 100 % avhengig av kull. Hvordan kan øygruppen bli 100 % fornybar?

Les mer om Svalbardpiloten her.

Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft

Hvordan kan vi vite at tiltakene vi i iverksetter holder for å komme i mål med utslippskuttene som trengs innen 2030? I juni 2020 la vi frem en prototype på en utslippsmonitor, en fremstilling av utslippsbaner for norske næringer fordelt på sektor.


Test vår utslippsmonitor her.

GreenFleet

GreenFleet-piloten skal drive frem en raskere overgang fra fossil til fornybar og utslippsfri kjøretøyflåte i næringslivet.

Les mer om GreenFleet her.

Showcase Oslo

Hele verden ser til Oslo for fremtidens storbyløsninger. Lista er lagt høyt, og utslippene må kuttes tilsvarende.


Les mer om Showcase Oslo her.

Klimaregnskap

Skal vi nå målene om utslippskutt må vi feie for egen dør ved hjelp av gode styringsverktøy. Klimaregnskapet er et viktig verktøy for å bevisstgjøre og synliggjøre egne utslipp, og men også viktig som et styringsverktøy for bærekraftige tiltak. I oktober 2020 leverte Skift vårt andre regnskap til statsminister Erna Solberg, med konkrete løfter om å øke ambisjonsnivået for rapportering og sette oss mål for klimanøytralitet.

Les mer om klimaregnskapet her.