Energi

Store klimaskift

Det er et stort potensiale for ledende norsk teknologiutvikling innen ammoniakk-, hydrogenproduksjon og grønn skipsfart. 

Suksessen fra utviklingen av batteriferger i det norske fergenettet viser hvordan ny teknologi kan oppskaleres når hele verdikjeden og markedet utvikles i takt. 

Batterier kan ikke brukes på lange strekninger, så næringen er nødt til å ta et steg videre. Et krav om nullutslipp i norske farvann i kombinasjon med øvrige virkemidler som blant annet investeringsstøtte til bygging av skip og infrastruktur vil være en sterk driver for å påskynde dette skiftet i norsk skipsnæring.

Les hele skiftnotatet her. 

Leder

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef i Statkraft

Deltakere 2.0

Egil Hogna

Egil Hogna

Konsernsjef i Norconsult

Grethe Bergly

Grethe Bergly

Konsernsjef i Multiconsult

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg

Jacob Mehus

Jacob Mehus

Administrerende direktør i Standard Norge

Jens Berge

Jens Berge

Administrerende direktør i Norwegian Hydrogen

Nils Klippenberg

Nils Klippenberg

Administrerende direktør i Siemens AS

Steffen Syvertsen

Steffen Syvertsen

Konsernsjef i Å Energi

Sigrun Gjerløw Aasland

Sigrun Gjerløw Aasland

Daglig leder i ZERO

Deltakere 1.0

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef i Statkraft

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Grethe Bergly

Grethe Bergly

Konsernsjef i Multiconsult

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg

Steffen Syvertsen

Steffen Syvertsen

Konsernsjef i Å Energi