Energi

Store klimaskift

Det er et stort potensiale for ledende norsk teknologiutvikling innen ammoniakk- og hydrogenproduksjon og grønn skipsfart. Suksessen fra utviklingen av batteriferger i det norske fergenettet viser hvordan ny teknologi kan oppskaleres når hele verdikjeden og markedet utvikles i takt. Batterier kan ikke brukes på lange strekninger, så næringen er nødt til å ta et steg videre. Et krav om nullutslipp i norske farvann i kombinasjon med øvrige virkemidler som blant annet investeringsstøtte til bygging av skip og infrastruktur vil være en sterk driver for å påskynde dette skiftet i norsk skipsnæring.

Les hele skiftnotatet her. 

Chair

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef i Statkraft

Deltakere

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Grethe Bergly

Grethe Bergly

Konsernsjef i Multiconsult

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg

Steffen Syvertsen

Steffen Syvertsen

Konsernsjef i Å Energi