Utslippsfritt Svalbard

Prosjekter

Norske politikere tar med verdensledere til Svalbard for å vise hvor raskt klimaendringene faktisk inntreffer. Samtidig er øygruppen 100 prosent avhengig av kull. Kan den bli 100 prosent fornybar?

Det er utgangspunktet for Skifts Svalbardprosjekt. Selskapene og organisasjonene Posten, Ruter, EFO, Snøhetta, Telenor, DNV, Statkraft, AHO, ZERO, WWF, Multiconsult og Statsbygg samarbeider med Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Lufthavn, Svalbard Næringsforening og Store Norske for å gjøre Svalbard til et utstillingsvindu ikke bare for katastrofale klimaendringer, men inspirerende løsninger.

Prosjektet fokuserer på energiomstilling, sirkulære løsninger og etableringen av et nytt klimahus som skal være lokalstyret sitt eget instrument til å bygge kompetanse og kapasitet for å drive omstillingen.

Les mer om Skifts anbefalinger for framtidas energiforsyning på Svalbard her. 

Prosjektet ledes av Miljøstiftelsen ZERO.