Grønn digitalisering

Store klimaskift

Korona-situasjonen har akselerert og satt lupen på mangfoldet av muligheter innen grønn digitalisering. Mindre reising og mobilitet, har gitt oss digitalt krasjkurs og akselerert digital innovasjon. Nytten av koronatiltak kan overføres til klimaomstilling og vi kan bygge videre på vår nytrimmede omstillingsevne.

Skift har gjennom arbeidet med grønn digitalisering samlet en rekke toppledere i næringslivet til Webinarer om temaet, og dannet et nettverk for HR-direktørene i medlemsbedriftene for å finne gode rutiner for en mer fleksibel arbeidshverdag, der man ivaretar den menneskelige kontakten samtidig som man minimerer unødvendig reising og plassbruk.

Les hele Skiftnotatet her. 

Se webinarene her: 


Webinar #1: Petter-Børre Furberg, Adm. dir. i Telenor Norge, Tone Wille, konsernsjef i Posten, Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift og 
Bernt Reitan Jenssen, konsernsjef i Ruter.

Webinar #2: Kristin Skogen Lund, Konsernsjef, Schibsted, Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef i OBOS, Remi Eriksen, Konsernsjef i DNV GL, Ragnhild Mathisen, Leder Corporate Affairs i Telenor og Bjørn Kjærand Haugland, Administrerende direktør i Skift. 


Webinar #3: Harald Nikolaisen, Adm. dir. i Statsbygg, Steffen Syvertsen, Konsernsjef i Agder Energi, Grethe Bergly, Konsernsjef i Multiconsult, Ragnhild Mathisen, Leder Corporate Affairs i Telenor og
Bjørn Kjærand Haugland, Adm. dir. i Skift.


Webinar #4: Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister, Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA, Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, Runar Hollevik, konsernsjef i Norgesgruppen, Siri Kalvig, adm. dir. i Nysnø, Bjørn Haugland, administrerende direktør i Skift og Anne Flagstad, HR-direktør i Telenor Norge.

Chair

Birgitte Engebretsen

Birgitte Engebretsen

Administrerende direktør i Telenor Norge