Klimaregnskap

Prosjekter

På CEO-møtet i oktober 2020 leverte vi vårt klimaregnskap til statsministeren for andre gang, nå også med konkrete løfter om å øke ambisjonsnivået for rapportering og sette oss mål om klimanøytralitet.

Alle medlemmer i Skift rapporterer årlig på klimagassutlipp og hvilke ambisjoner og tiltak vi etablerer for å redusere utslipp ytterligere. Fra regnskapsåret 2021 vil medlemmene rapportere etter følgende standarder:

  • Rapportere klimagassutslipp (scope 1-3)
  • Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5-gradersmålet og rapportere på faktisk måloppnåelse
  • Rapportere klimarisiko i tråd med standardene i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

I tillegg skal alle medlemmer ha mål om klimanøytral virksomhet.

Se våre klimaregnskap her: 2019-20 and 2018-19.

Klimaregnskapet utarbeides av PwC i samarbeid med alle medlemmene.