Transport og mobilitet

Store klimaskift

Det er store muligheter for et tydelig skifte på spesielt tre områder innenfor transport.

Utviklingen innenfor utslippsfri nyttetransport må påskyndes. Skifts medlemmer ønsker å bruke vår innkjøpskraft og sette mål om utslippsfri transport av varer og tjenester i egen virksomhet. Samtidig bør det offentlige være med å gå foran gjennom deres egne betydelige innkjøp, og legge til rette for rask utvikling gjennom for eksempel utslippsfrie soner.

Samtidig er det viktig at vi optimaliserer nytte- og persontransport i byene våre. Skift ønsker selv videreføre prosjektet green fleet og anbefaler å koble nettverket til Oslos SmartBy-strategi.

Pandemien har gitt store atferdsendringer knyttet til transport. Mange av disse endringene er kommet for å bli, og bør i så stor grad som mulig bidra til utslippskutt. Medlemmene i Skift ønsker å arbeide for endrede vaner som støtter opp rundt grønn mobilitet.

Les arbeidsgruppens notat fra 2021 her.

Pågående prosjekter

  1. Deling av data fra transportsektoren og optimalisering av data (KI)
  2. Økt bruk av bildelingsløsninger for virksomheter i stedet for å eie/lease egen bilpark
  3. Elektrifisering av transportsektoren

Leder

Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør i Ruter

Deltakere 2.0

Geir Bjørkeli

Geir Bjørkeli

Administrerende direktør i Corvus Energy

Gro Bakstad

Gro Bakstad

Konsernsjef i Vygruppen

Jens Berge

Jens Berge

Administrerende direktør i Norwegian Hydrogen

Marianne Bergmann Røren

Marianne Bergmann Røren

Konsernsjef i Mesta

Petter Hellman

Petter Hellman

Konsernsjef i Møller Mobility Group

Tone Wille

Tone Wille

Konsernsjef i Posten Norge

Deltakere 1.0

Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør i Ruter

Elisabeth Heggelund Tørstad

Elisabeth Heggelund Tørstad

Administrerende direktør i Asplan Viak

Marius Holm

Marius Holm

Daglig leder i ZERO

Tone Wille

Tone Wille

Konsernsjef i Posten Norge