Transport og mobilitet

Store klimaskift

Det er store muligheter for et tydelig skifte på spesielt tre områder innenfor transport.

Utviklingen innenfor utslippsfri nyttetransport må påskyndes. Skifts medlemmer ønsker å bruke vår innkjøpskraft og sette mål om utslippsfri transport av varer og tjenester i egen virksomhet. Samtidig bør det offentlige være med å gå foran gjennom deres egne betydelige innkjøp, og legge til rette for rask utvikling gjennom for eksempel utslippsfrie soner.

Samtidig er det viktig at vi optimaliserer nytte- og persontransport i byene våre. Skift ønsker selv videreføre prosjektet green fleet og anbefaler å koble nettverket til Oslos SmartBy-strategi.

Pandemien har gitt store atferdsendringer knyttet til transport. Mange av disse endringene er kommet for å bli, og bør i så stor grad som mulig bidra til utslippskutt. Medlemmene i Skift ønsker å arbeide for endrede vaner som støtter opp rundt grønn mobilitet.

Les hele Skiftnotatet her.

Chair

Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør i Ruter

Deltakere

Elisabeth Heggelund Tørstad

Elisabeth Heggelund Tørstad

Administrerende direktør i Asplan Viak

Marius Holm

Marius Holm

Daglig leder i ZERO

Tone Wille

Tone Wille

Konsernsjef i Posten Norge