Sirkulærøkonomi

Store klimaskift

Et skifte til en mer sirkulær økonomi og verdiskaping basert på sirkulære forretningsmodeller må forsere tre hovedbarrierer. Det trengs økt kunnskap om hvordan sirkularitet kan settes ut i livet, og en mer generell kompetanseheving for bedrifter, det offentlige og privatpersoner. Samtidig må incentiver og avgifter som gjør reparasjon og bruk av resirkulerte råstoffer lønnsomt på plass. For å oppnå dette, trengs det først og fremst langt større synlighet og forankring av sirkulær økonomi i den politiske debatten.

Skift jobber for dette, samtidig som vi iverksetter sirkulære tiltak i egne bedrifter på eget initiativ.

For å gjøre den sirkulære omstillingen så sømløs og effektiv som mulig, har utvalgte representanter fra Skifts sirkulærgruppe bedt om møte med næringsministeren, Jan Christian Vestre, for å presentere deres forslag. Forslaget kan du lese nedenfor.

Les notatet som belyser dagens barrierer og mangel på insentiver for den sirkulære omstillingen her. (Apr. 2023). 

Du finner de konkrete eksemplene på hindringer for den sirkulære omstillingen her. (Apr. 2023)

Sirkulærskiftet har tidligere utarbeidet et white paper, som også er sendt til regjeringen. Med Nina Riibe og Econa i spissen, har arbeidsgruppen identifisert fem rettslige barrierer som kan endres eller fjernes for å skape en mer sirkulær økonomi. 

Les notatet til statsrådene om lover som er til hinder for en sirkulær økonomi her. (Des. 2022)

Du finner også det første skiftnotatet om sirkulærøkonomi her. (2020)

Leder

Nina Riibe

Nina Riibe

Administrerende direktør i Econa

Deltakere 2.0

Karoline Andaur

Karoline Andaur

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Bjørn Arild Thon

Bjørn Arild Thon

Administrerende direktør i Renas

Ole-Petter Thunes

Ole-Petter Thunes

Administrerende direktør i Rambøll

Espen Karlsen

Espen Karlsen

Administrerende direktør i Jernia

Turid Grotmoll

Turid Grotmoll

Konsernsjef i Fremtind Forsikring

Hilde Vatne

Hilde Vatne

Administrerende direktør i JM Norge

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Geir Holmgren

Geir Holmgren

Konsernsjef i Gjensidige

Britt Nilsen

Britt Nilsen

Head of sustainability i Schibsted

Christian Lodgaard

Christian Lodgaard

Senior Vice President i Flokk

Kjetil E. Lein

Kjetil E. Lein

Visepresident i NITO

Deltakere 1.0

Bjørn Arild Thon

Bjørn Arild Thon

Administrerende direktør i Renas

Espen Karlsen

Espen Karlsen

Administrerende direktør i Jernia

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Steinar Sørlie

Steinar Sørlie

Generalsekretær i NITO