Sirkulær økonomi

Store klimaskift

Et skifte til en mer sirkulær økonomi og verdiskaping basert på sirkulære forretningsmodeller må forsere tre hovedbarrierer. Det trengs økt kunnskap om hvordan sirkularitet kan settes ut i livet, og en mer generell kompetanseheving for bedrifter, det offentlige og privatpersoner. Samtidig må incentiver og avgifter som gjør reparasjon og bruk av resirkulerte råstoffer lønnsomt på plass. For å oppnå dette, trengs det først og fremst langt større synlighet og forankring av sirkulær økonomi i den politiske debatten.

Dette skal Skift jobbe for, samtidig som vi iverksetter sirkulære tiltak i egne bedrifter på eget initiativ.

Les hele Skiftnotatet her.

Chair

Nina Riibe

Nina Riibe

Administrerende direktør i Econa

Deltakere

Bjørn Arild Thon

Bjørn Arild Thon

Administrerende direktør i Renas

Espen Karlsen

Espen Karlsen

Administrerende direktør i Jernia

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Steinar Sørlie

Steinar Sørlie

Generalsekretær i NITO