Showcase Oslo

Prosjekter

Oslo kan bli et utstillingsvindu for fremtidens storbyløsninger, og fremme norsk innovasjon og konkurransekraft. 

Stadig flere mennesker bor i verden over, og selv om det av de fleste forbindes med problemer som rushtrafikk, forsøpling og dårlig luftkvalitet, kan byene også være forkjempere for en mer bærekraftig måte å leve på. Bor man tettere, tar man mindre plass, og bruker færre ressurser. Kan man kombinere dette med nullutslippsløsninger, optimering av trafikk- og vareflyt samt åpne og grønne byrom, har man en svært potent klimaløsning.

Det sittende byrådet i Oslo har lagt lista høyt, nå må utslippene kuttes tilsvarende. Prosjektet «Showcase Oslo» ble startet i 2019 på initiativ fra Ruter, da Oslo var Europas miljøhovedstad. Piloten har etablert samarbeid med aktører i kommunen som byrådsleder, byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Klimaetaten, Oslo Business Region, Miljøhovedstaden Oslo, Næring for klima og C40.