Finans

Store klimaskift

Klimarapportering fra næringslivet er avgjørende for at aktører i markedet skal ha et godt beslutningsgrunnlag. Troverdig kommunikasjon gir økt kunnskap om og tillit til bærekraftige produkter og tjenester.

Tydelig klimarapportering fra næringslivet innebærer:

1. Rapportere klimagassutslipp (scope 1-3)

2. Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner

3. Rapportere klimarisiko i tråd med TCFD

Medlemmene i Skift-nettverket forplikter seg til å rapportere i tråd med dette fra 2021, og presenterte dette sammen med vårt andre utslippsregnskap for statsminister Erna Solberg høsten 2020. Samtidig som vi oppfordrer alle selskaper til å allerede nå starte prosessen med å tilpasse seg EUs klassifiseringssystem for bærekraftig aktivitet.

I tillegg til å kreve god rapportering, kan og må Finansnæringen i større grad understøtte den grønne næringsutviklingen, og målrettet bruk av virkemidler som kan utløse mer kapital til sektorer Norge ønsker å utvikle. Skift ønsker å delta i den offentlige debatten for å synliggjøre dette, og bidra til tverrfaglige og tverrsektorielle arbeidsgrupper for å utarbeide strategier som kan påskynde grønn næringsutvikling.

Vi ønsker å utfordre myndighetene til tørre å velge hvilke næringer vi særlig ønsker å satse på, og stimulere til investeringer i disse gjennom aktiv virkemiddelbruk innenfor henholdsvis elektrifisering, flytende havvind og hydrogen.

Les Skiftnotatet om klimarapportering og troverdig kundekommunikasjon her.

Les Skiftnotatet om finansnæringens rolle i grønn næringsutvikling her. 

Chair

Odd Arild Grefstad

Odd Arild Grefstad

Konsernsjef i Storebrand

Deltakere

Sverre Thornes

Sverre Thornes

Konsernsjef i KLP

Øystein Bø

Øystein Bø

Administrerende direktør i Formue AS