Dette gjør vi

Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Store klimaskift | Prosjekter | Prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv

Store klimaskift

Hvilke store endringer må Norge gjennom dersom vi skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og samtidig skape konkurransekraft for norsk næringsliv? Skift samler toppledere i norsk næringsliv for å peke på mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet og virkemidlene vi trenger for å komme oss dit.

Sirkulærøkonomi

Store klimaskift sirkulær økonomi

På en ressursknapp klode med pressede økosystemer må verdens verdikjeder bli sirkulære.

Les mer

Kompetanse

Lesesal UIO

Mangel på tilstrekkelig kunnskap og kompetanse er en sentral barriere for norsk næringsliv i møte med de store økonomiske og samfunnsmessige endringene vi står overfor.

Les mer

Mat og landbruk

Jordbær

Kosthold i tråd med kostrådene, mindre matsvinn, bedre ressursutnyttelse, mer sirkulære løsninger og ny teknologi. Hele verdikjeden for mat må jobbe sammen for å dreie matsystemet i en mer klimavennlig retning.

Les mer

Bygg og eiendom

Sametinget Karasjok Foto Trond Isaksen

Bedre utnyttelse av bygningene vi allerede har og reduksjon av klimagassutslipp, er de viktigste grepene for en grønnere bygg- og eiendomsnæring.

Les mer

Klimatilpasning

Foto Fremtind gronn

Klimaet i Norge er i endring. Dette må næringslivet i Norge forholde seg til allerede i dag.

Les mer

Byutvikling

Illustrasjon: Asplan Viak og MAD Arkitekter

Vi må skifte byutviklingen fra tiltak som vi tror at lønner seg i fremtiden, til tiltak som vi vet reduserer utslipp her og nå.

Les mer

Transport og mobilitet

Store klimaskift transport og mobilitet

Utslippsfri teknologi, optimalisering og endrede vaner. I et bærekraftig samfunn må våre transportbehov dekkes på nye måter.

Les mer

Finans

Store klimaskift finans

Langsiktige investeringer, krever langsiktige perspektiv. Finansbransjen forvalter pensjonspengene til “millennials”. Det må hele næringslivet ta hensyn til.

Les mer

Energi

Store klimaskift energi

Norge trenger nye eksportnæringer og mer fornybar kraft. Drivstoff med null utslipp, og teknologien til å anvende den på lengre distanser til havs, bør være en av dem.

Les mer

Grønn digitalisering

Store klimaskift grønn digitalisering

Digitaliseringen av samfunnet har det siste året gått inn i et høygir. I dette skiftet ligger det et stort potensiale for utslippskutt.

Les mer

Prosjekter

Skift er en "gjøretank", der medlemmene samarbeider i prosjekter der de kan få til mer sammen.

Klimarapportering

Klimarapport 2022 v2

Skal vi endre verden, må vi feie for egen dør først. Skifts medlemmer jobber for standarisert klimarapportering og ønsker å gå foran som et godt eksempel.

Les mer

Skiftprogrammet

Skiftprogrammet

Kan vi gi det grønne skiftet flere hestekrefter ved å inspirere, lære og utfordre hverandre? Høsten 2023 startet vi Skiftprogrammet, et eksklusivt og samlingsbasert klimalederprogram hvor vi drar på styrken, erfaringen og kompetansen fra engasjerte toppledere i næringslivet.

Les mer

Skift til natur

Skift til Natur, gul blomst + bie

Tap av naturmangfold og negativ arealbruksendringer er vår tids store utfordring. På initiativ fra Storebrand har vi derfor startet et pilotprosjekt hvor vi oppfordrer til en grønnere eiendomsforvaltning.

Les mer

Nature Accelerator Programme (NAP)

Nature Accelerator Programme (NAP), lilla blomst

Økt kompetanse på natur blir viktig for næringslivet fremover. Derfor lanserer Skift og Deloitte nå Nature Accelerator Programme (NAP). NAP et tilbud til Skifts medlemmer for å øke forståelsen for hvordan selskaper bør jobbe med natur og naturhensyn som bør tas med i beslutningsprosesser.

Les mer

Årsmelding 2022

Årsmelding 2022, CEO-møte

2022 var preget av store endringer, men i Skiftnettverket står klimaengasjementet fortsatt sterkt.

Les mer

Næringslivets klimaopprop

Havvind, vindmølle, blå himmel

Næringslivets klimaopprop innebærer tre tydelige satsinger næringslivet har samlet seg rundt, som både vil kutte kraftig i utslippene og styrke norsk næringsliv.

Les mer

Utslippsfritt Svalbard

Utslippsfritt Svalbard, rødt hus

Norges mest fossile kommune, er også der klimakrisen inntreffer raskest. Kan Svalbard bli et utstillingsvindu for fornybare løsninger?

Les mer

Klimaoptimistene

Klimaoptimistene

I podcasten Klimaoptimistene inviterer Erik Solheim og Jens Ulltveit-Moe nasjonale og internasjonale gjester til spennende klimasamtaler.

Les mer

Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft

Klimagassutslipp i 2020 målt opp mot målbilde for 2030

Utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft er en prototype for utslippsbaner som fordeler utslippskutt på sektor, og lar brukerne se effekten av de respektive tiltakene foreslått i klimakur.

Les mer

Climate Neutral Nordic

Nordiske og eu flagg

Initiativet Climate Neutral Nordic er et samarbeid mellom nordiske myndigheter og næringsliv. Sammen har vi som mål å styrke nordisk konkurranseevne og bidra til å gjøre Norden til den mest bærekraftige og integrerte regionen i verden.

Les mer

Klimalederen

Klimalederen nyhetsheader

Klimalederen analyserer og kommenterer de viktigste nyhetene innen klima- og energifeltet, både globalt, i Europa og i Norge.

Les mer

Circularity Gap Report

The Circularity Gap Report Norway

Hvordan kan Norge bli et foregangsland på sirkulærøkonomi? Vi har bidratt til å utarbeide en «Circularity Gap Report» for Norge som viser vei.

Les mer

GreenFleet

Posten, Elbil-kolonne

GreenFleet skal drive frem en raskere overgang fra fossil til fornybar og utslippsfri kjøretøyflåte hos medlemmene, og i næringslivet generelt.

Les mer

Showcase Oslo

Showcase Oslo, Bjørn Haugland + Raymond Johansen

Å organisere en storby på en god måte er i seg selv en potensielt enormt effektiv klimaløsning. Oslo ønsker å gå i front.

Les mer

Prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv

Signer, implementer, del og lær! Skifts prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv samler bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft.