Dette gjør vi

Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Store klimaskift | Prosjekter | Prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv

Store klimaskift

Hvilke store endringer må Norge gjennom dersom vi skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, og samtidig skape konkurransekraft for norsk næringsliv? Skift samler toppledere i norsk næringsliv for å peke på mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet og virkemidlene vi trenger for å komme oss dit.

Kompetanse

Lesesal UIO

Mangel på tilstrekkelig kunnskap og kompetanse er en sentral barriere for norsk næringsliv i møte med de store økonomiske og samfunnsmessige endringene vi står overfor.

Les mer

Mat og landbruk

Jordbær

Skiftnotatet innen mat og landbruk peker på hva verdikjeden for mat må gjennom for å skape et konkurransedyktig næringsliv, samtidig som vi når klimamålene.

Les mer

Bygg og eiendom

Sametinget Karasjok Foto Trond Isaksen

Bedre utnyttelse av bygningene vi allerede har og reduksjon av klimagassutslipp, er de viktigste grepene for en grønnere bygg- og eiendomsnæring.

Les mer

Klimatilpasning

Foto Fremtind gronn

Klimaet i Norge er i endring. Dette må næringslivet i Norge forholde seg til allerede i dag.

Les mer

Byutvikling

Illustrasjon: Asplan Viak og MAD Arkitekter

Vi må skifte byutviklingen fra tiltak som vi tror at lønner seg i fremtiden, til tiltak som vi vet reduserer utslipp her og nå.

Les mer

Transport og mobilitet

Store klimaskift transport og mobilitet

Utslippsfri teknologi, optimalisering og endrede vaner. I et bærekraftig samfunn må våre transportbehov dekkes på nye måter.

Les mer

Finans

Store klimaskift finans

Langsiktige investeringer, krever langsiktige perspektiv. Finansbransjen forvalter pensjonspengene til “millennials”. Det må hele næringslivet ta hensyn til.

Les mer

Sirkulær økonomi

Store klimaskift sirkulær økonomi

På en ressursknapp klode, med et presset økosystem, må næringslivet verdikjeder bli sirkulære.

Les mer

Energi

Store klimaskift energi

Norge trenger nye eksportnæringer. Drivstoff med null utslipp, og teknologien til å anvende den på lengre distanser til havs, bør være en av dem.

Les mer

Grønn digitalisering

Store klimaskift grønn digitalisering

Digitaliseringen av samfunnet har det siste året gått inn i et høygir. I dette skiftet ligger det et stort potensiale for utslippskutt.

Les mer

Prosjekter

Skift er en "gjøretank", der medlemmene samarbeider i prosjekter der de kan få til mer sammen.

Skift til natur

Eng2

Tap av naturmangfold og negativ arealbruksendringer er vår tids store utfordring. På initiativ fra Storebrand har vi derfor startet et pilotprosjekt hvor vi oppfordrer til en grønnere eiendomsforvaltning.

Les mer

Næringslivets klimaopprop

Shaun dakin n Y RHD44e o unsplash 2022 04 08 075606

Næringslivets klimaopprop innebærer tre tydelige satsinger næringslivet har samlet seg rundt, som både vil kutte kraftig i utslippene og styrke norsk næringsliv.

Les mer

Klimarapport

Klimarapport 2022

Skal vi endre verden, må vi feie for egen dør først. Skifts medlemmer jobber for standarisert klimarapportering, og ønsker å gå foran med et godt eksempel.

Les mer

Utslippsfritt Svalbard

Skift Svalbard

Norges mest fossile kommune, er også der klimakrisen inntreffer raskest. Kan Svalbard bli et utstillingsvindu for fornybare løsninger?

Les mer

Klimaoptimistene

Klimaoptimistene

I podcasten Klimaoptimistene inviterer Erik Solheim og Jens Ulltveit-Moe nasjonale og internasjonale gjester til spennende klimasamtaler.

Les mer

Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft

Klimagassutslipp i 2020 målt opp mot målbilde for 2030

Utslippsmonitoren for grønn konkurransekraft er en prototype for utslippsbaner som fordeler utslippskutt på sektor, og lar brukerne se effekten av de respektive tiltakene foreslått i klimakur.

Les mer

Climate Neutral Nordic

Norden och eu 1 800px

The Initiative Climate Neutral Nordic is a joint venture between Nordic governments and Nordic businesses. Together we aim at strengthening Nordic competitiveness and contribute to making the Nordic region the most sustainable and integrated region in the world.

Les mer

Klimalederen

Klimalederen nyhetsheader

Klimalederen analyserer og kommenterer de viktigste nyhetene innen klima- og energifeltet, både globalt, i Europa og i Norge.

Les mer

Circularity Gap Report

Skjermbilde 2021 01 14 kl 15 56 36

Hvordan kan Norge bli et foregangsland på sirkulærøkonomi? Vi har bidratt til å utarbeide en «Circularity Gap Report» for Norge som viser vei.

Les mer

GreenFleet

Elbil-kolonne

GreenFleet skal drive frem en raskere overgang fra fossil til fornybar og utslippsfri kjøretøyflåte hos medlemmene, og i næringslivet generelt.

Les mer

Showcase Oslo

Bilde2

Å organisere en storby på en god måte er i seg selv en potensielt enormt effektiv klimaløsning. Oslo ønsker å gå i front.

Les mer

Prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv

Signer, implementer, del og lær! Skifts prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv samler bedrifter som ønsker å bli bedre på bærekraft.