Topplederne i Skift tar grep - seks nye klimaskift

Norge må gjennom store skift innenfor bygg og eiendom, mat- og landbruk, byutvikling, eksport, klimatilpasning og kompetanse når vi skal nå klimamålene, skape et konkurransekraftig norsk næringsliv og sikre trygge arbeidsplasser.

Del:

Norge må gjennom store skift innenfor bygg og eiendom, mat- og landbruk, byutvikling, eksport, klimatilpasning og kompetanse når vi skal nå klimamålene, skape et konkurransekraftig norsk næringsliv og sikre trygge arbeidsplasser.

I fjor utarbeidet topplederne i Skift fem notater som definerte store klimaskift innenfor transport og mobilitet, energi, grønn digitalisering, finans og sirkulær økonomi. Her definerte vi hva som kan gjøres av næringsliv, myndigheter og organisasjonsliv for at vi skal komme i mål med 55 prosent utslippskutt innen 2030, og samtidig bygge robuste bedrifter med trygge og meningsfulle arbeidsplasser. 

Dette arbeidet videreføres nå for å favne enda bredere. 

– Utfordringene vi har foran oss, og mulighetene de fører med seg, krever at alle bedrifter i alle bransjer tar tak. Derfor er vi veldig glade for at et vi har samlet så mange kompetente toppledere fra norsk næringsliv til å drive dette arbeidet fremover, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift. 

Hver arbeidsgruppe består av 4 – 10 toppledere og ledes av:

  • Bygg og eiendom: Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg
  • Kompetanse: Trond Markussen, president i NITO
  • Mat- og landbruk: Runar Hollevik, konsernsjef i NorgesGruppen
  • Klimatilpasning: Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind og Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør i KBN
  • Byutvikling: Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak
  • Eksport: Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt

– Arbeidet er allerede godt i gang, og vi ser et stort engasjement fra medlemmene. Det er avgjørende å møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele og å lære, slik at man sammen kan øyne områder der potensialet for både utslippskutt og innovasjon er størst, sier Haugland. 

Arbeidet vil resultere i seks nye Skiftnotater, som sammen med de som allerede er utarbeidet danner grunnlaget for Skifts aktiviteter og fanesaker.