Hvordan tilrettelegge for mer natur?

Slik kan vi transformere gressplener og utearealer til klimapositive landskap med høy økologisk verdi


Eng

En tørreng har perioder gjennom vekstsesongen der arealet tørker ut. Dette gir en robust beplanting som krever lite skjøtsel, og tørreng er godt egnet til å etableres på skrinn jord, og områder hvor gressplen ofte tørker ut.

Les mer

Spiselig landskap

I det spiselige landskapet dyrkes både naturmangfold, mat og menneskemøter. Dyrking gir folk en større nærhet til jorda, kretsløpene og hverandre, og mulighet til å høste ureist mat.

Les mer

Prydbeplantning for pollinatorer

Noen humler flyr ikke lengre enn 800 meter fra bolet sitt for å finne mat. Derfor trenger vi et nettverk av pollinerende blomster for å gi mat til insektene. Plantefelt kan redesignes med spesiell tanke på pollinerende insekter, med vegetasjon i flere sjikt og redusert behov for skjøtsel.

Les mer

100-meterskog

En skog bidrar til å fange og binde karbon, og etablering av en 100-meterskog vil være et langsiktig prosjekt som imøtekommer klimautfordringene og tilrettelegger for økt naturmangfold.

Les mer

Vann som ressurs

I områder som ligger lavt i terrenget vil vann samles opp, og områdene kan transformeres til dammer, regnbed og våtmark. Dette er klimatilpassede overvannstiltak som avlaster avløpsnettet ved å håndtere overvann på egen tomt og lede vannet ut i åpne overvannsløsninger.

Les mer

Om prosjektet

Norsk natur bygges ned i et historisk høyt tempo. Siden begynnelsen av 1900-tallet har vi bygd ned nesten 80 % av vår villmark. I 2018 var kun 11,5 % av Norges areal definert som villmark, og presset på naturen øker stadig. Verdens dyrebestander har også gjennomsnittlig stupt med 69 prosent siden 1970. De fortsetter å forsvinne i et alarmerende tempo, og vi må gjøre alt vi kan for å stanse denne trenden. Mer enn noen gang trenger naturen og biomangfoldet vår hjelp. Vi trenger et skifte til mer natur.

Les mer