Om prosjektet

Mer enn noen gang trenger naturen og biomangfoldet vår hjelp. Vi trenger et skifte til mer natur

Hvem står bak prosjektet?

Prosjektet Skift til natur er utviklet at Storebrand, Asplan Viak og Skift – Næringslivets klimaledere, etter inititativ fra Storebrand. Kunnskapsgrunnlaget for prosjektet er utarbeidet av Asplan Viak med bidrag fra NIBIO, U.Reist og Bergknapp.

Hvorfor erstatte gressplener?

Nærnaturen er også viktig natur. En naturtype som har fått et markant fotfeste er gressplenen. Vi stiller sjelden eller aldri spørsmål ved estetikken, historikken eller plenens økologiske funksjon. Gressplener krever mye vann og har liten nytteverdi, og det finnes mye bedre alternativer som både er vakrere og gir et rikere biologisk mangfold.

Ønsker du å bli med på transformasjonen?

Vi ønsker å engasjere flere aktører til å bli med på transformasjonen! Vi oppfordrer derfor både private bedrifter og offentlige virksomheter til å revurdere bruken av arealene som allerede er etablert, og se hvilke mer naturvennlige løsninger som kan anlegges i stedet.

Vi inviterer et bredt norsk næringsliv og offentlig sektor med på dugnaden. Vi skal omdanne plenarealer til artsrike områder som gjør nytte for seg og sikrer mer natur. Vi trenger en holdningsendring – og en handlingsendring - mot en grønnere natur- og arealforvaltning.