Transformasjonsmulighet 100-meterskog

Skogen binder karbon og bidrar til naturmangfoldet

Et langsiktig prosjekt

En skog bidrar til å fange og binde karbon, og etablering av en 100-meterskog vil være et langsiktig prosjekt som imøtekommer klimautfordringene og tilrettelegger for økt naturmangfold.

Økologi og egenskaper

Suksesskriterier

Arter for 100-meterskogen

 • Eik (tresjikt)
 • Hegg (tresjikt)
 • Ask (tresjikt)
 • Selje (tresjikt)
 • Osp (tresjikt)
 • Alm (tresjikt)
 • Lønn (tresjikt)
 • Svartor (tresjikt)
 • Lind (tresjikt)
 • Hassel (busksjikt)
 • Krossved (busksjikt)
 • Leddved (busksjikt)
 • Alperips (busksjikt)
 • Lerkespore (bunnflora)
 • Gullstjerne (bunnflora)
 • Hvitveis (bunnflora)

Fremgangsmåte for 100-meterskog

Uforming og planlegging av anlegg på skje i samarbeid med økolog og landskapsarkitekt, og at man velger ut vegetasjon som er egnet på tomten.

Jordbearbeiding: Sikre godt jordliv, skaffe jord fra eksisterende skog som blandes inn i skogbunnen.

Plantevalg: Anskaffe plantemateriale som allerede finnes i nærliggende naturområder.

Planting: Trær plantes tett, og i skogbunnen plantes det tett med stauder for å få rask tildekning av åpen jord for å hindre etablering av uønskede arter.

Oppfølging av vegetasjon i etableringsperioden, fokus på vanning og gjødsling.

Tynning av plantede trær, utvelgelse av trær for videre vekst.

Luke ut fremmede og uønskede invasive arter.