Prydbeplantning for pollinatorer

Noen humler flyr ikke lengre enn 800 meter fra bolet sitt for å finne mat

Et nettverk

Vi trenger et nettverk av pollinerende blomster for å gi mat til insektene. Plantefelt kan redesignes med spesiell tanke på pollinerende insekter, med vegetasjon i flere sjikt og redusert behov for skjøtsel.

Økologi og egenskaper

Suksesskriterier

10 pollinatorvennlige arter

Storkenebb
Prydkattemynte
Purpursolhatt
Steppesalvie
Hjortetrøst
Bergmynte
Praktryllik
Strandkattehale
Sargenteple (busk)
Kirsebær (tre)

Fremgangsmåte for pollinatorvennlig prydbeplanting

Engasjere landskapsarkitekt for prosjektering av planteplan: Prosjektere beplantning tilpasset områdets økologi, for å sikre godt stedstilpassede planter som gir lavt skjøtselsbehov etter ferdig etablering.

Jordbearbeiding: Anskaffelse av kortreist, klimapositiv og torvfri vekstjord.

Plantevalg: Bestille norskprodusert planter.

Planting: Tett planting for å sikre rask etablering. Plantene bør etableres på en gunstig tid på året, slik at de raskt får utviklet sine rotsystemer på den nye vokseplassen.

Etableringsskjøtsel i 3 år, i vekstsesongen juni-august kan det beregnes skjøtsel 1-2 ganger per måned.