Prydbeplantning for pollinatorer

Noen humler flyr ikke lengre enn 800 meter fra bolet sitt for å finne mat

Et nettverk

Vi trenger et nettverk av pollinerende blomster for å gi mat til insektene. Plantefelt kan redesignes med spesiell tanke på pollinerende insekter, med vegetasjon i flere sjikt og redusert behov for skjøtsel.

Økologi og egenskaper

Suksesskriterier

10 pollinatorvennlige arter

  • Storkenebb
  • Prydkattemynte
  • Purpursolhatt
  • Steppesalvie
  • Hjortetrøst
  • Bergmynte
  • Praktryllik
  • Strandkattehale
  • Sargenteple (busk)
  • Kirsebær (tre)

Fremgangsmåte for pollinatorvennlig prydbeplanting

Engasjere landskapsarkitekt for prosjektering av planteplan: Prosjektere beplantning tilpasset områdets økologi, for å sikre godt stedstilpassede planter som gir lavt skjøtselsbehov etter ferdig etablering.

Jordbearbeiding: Anskaffelse av kortreist, klimapositiv og torvfri vekstjord.

Plantevalg: Bestille norskprodusert planter.

Planting: Tett planting for å sikre rask etablering. Plantene bør etableres på en gunstig tid på året, slik at de raskt får utviklet sine rotsystemer på den nye vokseplassen.

Etableringsskjøtsel i 3 år, i vekstsesongen juni-august kan det beregnes skjøtsel 1-2 ganger per måned.