Transformasjonsmulighet Eng

En tørreng har perioder gjennom vekstsesongen der arealet tørker ut

Karakteristisk for tørreng

En tørreng har perioder gjennom vekstsesongen der arealet tørker ut. Dette gir en robust beplanting som krever lite skjøtsel, og tørreng er godt egnet til å etableres på skrinn jord, og områder hvor gressplen ofte tørker ut.

Økologi og egenskaper

Suksesskriterier

Utvalgte arter fra NIBIO Sør-østnorsk blomsterengblanding:

 • Bergmynte
 • Rødknapp
 • Smørbukk
 • Gulmaure
 • Ryllik
 • Blåklokke
 • Prestekrage
 • Rundskolm
 • Engtjæreblom
 • Tiriltunge
 • Engsmelle
 • Hjertegress

Her følger en mer detaljert fremgangsmåte for hvordan anlegge eng

Økologi og jordkvalitet: Høylendt og lyst areal med skrinn jord og lite vanntilgang.

Fjerning av fremmede arter: I området bør det være minst mulig fremmede risikoarter som kan fortrenge stedegne arter i enga man etablerer.

Ulike etableringsmetoder for eng: Det finnes mange metoder for etablering av eng, deriblant slutte å slå, mosaikk, pløying, tilføring av ny jord og såing mm. For utfyllende informasjon knyttet til etablering av eng, se NIBIO’s faktaark: Praktiske råd ved etablering av blomstereng

Plantevalg: Stedegne pluggplanter, oppdyrket fra NIBIO blomsterengfrø for Sør-Østlandet.

Etablering med tildekking av plen: En metode for etablering av eng kan være å dekke til eksisterende plen med lystett vekstmedium, i små flekker på ca. 50 cm i diameter, en flekk per kvm. På denne måten hindres eksisterende plen å vokse opp i disse flekkene. 2-4 pluggplanter av engblomster settes ned i vekstmediet på hver flekk.

Skjøtsel: Etableringsskjøtsel – å luke fremmede arter er viktig. Det må påregnes ekstra skjøtsel i omleggingsperioden på 2 år.

Slått 1-2 ganger årlig: En etablert tørreng skal slås 1-2 ganger per år, og avklippet skal bli liggende en uke for å frø seg før det fjernes.