Siva blir nytt medlem i Skift

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling

Del:

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Hvert år bidrar Siva til vekst og utvikling i nærmere 10 000 norske bedrifter, over hele landet. Det gjør de blant annet gjennom rådgiving og kompetansebygging hos grundere og i bedrifter, ved å tilrettelegge for testing og tilgjengeliggjøring av teknologier og ved å bygge industri- og næringsbygg. Siva ble etablert i 1968 og har i dag 57 ansatte. 

– I Norge skal vi redusere klimautslippene med 55% til 2030. Vi må også øke eksporten fra andre næringer enn olje og gass med 50% til 2030. Denne omstillingen står Norsk industri midt i, og her har vi i Siva, Selskapet for industrivekst, en viktig rolle sier Jan-Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva.

Gjennom 50 år har Siva bygd opp en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Selskapet ser Norge under ett og jobber for synergier og læring på tvers av regionene, og har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Ved hjelp av Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling. 

Samarbeid for en raskere omstilling

– I den grønne omstillingen som går i et raskt tempo, har vi behov for å være tett på bedrifter og aktører. Skift sitt nettverk er en av de arenaene vi vil være tilstede på fordi nettverket gir tilgang til fremoverlente bedrifter og aktører med høye klima- og miljøambisjoner. Her ønsker vi å få nye perspektiv på hvordan våre næringsrettede virkemidler treffer, og hvilke muligheter og utfordringer industrien har. Det vil gjøre oss som et næringsrettet virkemiddel bedre i stand til å treffe behovene bedriftene har i omstillingen, forteller Ertsaas.

– Vi i Siva vil delta i flere av Skift sine faggrupper, som gruppene innen sirkulær økonomi, bygg og eiendom, energi og den nye Skift-satsingen på naturmangfold. I tillegg vil jeg som administrerende direktør delta i Skift sitt ledernettverk. Vi ser frem til samarbeidet, sier Ertsaas. 

- Det er en stor glede å ønske Siva velkommen inn i Skift-samarbeidet. Siva representerer en viktig nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling og legger til rette for bærekraftig vekst i hele landet. Vi ser frem til å samarbeide med Siva for å styrke fokuset på bærekraftig omstilling i norsk næringsliv, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.