Bygg og eiendom

Store klimaskift

Bedre utnyttelse av bygningene vi allerede har og reduksjon av klimagassutslipp, er de viktigste grepene for en grønnere bygg- og eiendomsnæring.


Byggsektoren står for ca. 40 % av globalt energiforbruk og ca. 30 % av globale klimagassutslipp. FNs klimapanel viser til at en stor del av bygningsmassen som finnes i dag, vil eksistere i 2050 og at rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse er viktige tiltak for å redusere utslippene.

Vi mener at de viktigste skiftene vi må bidra til innen denne sektoren er å utnytte eksisterende bygningsmasse bedre og redusere klimagassutslipp når vi rehabiliterer, oppgraderer og bygger nytt.

Bransjen er godt i gang med å sette mål og identifisere løsninger for signifikant reduksjon av klimagassutslipp og finne innovative løsninger for bærekraft. Skiftnettverket er en god arena for å søke sammen på tvers av en komplisert verdikjede for å finne løsninger.

Ambisjonen er en klimapositiv verdikjede innenfor bygg og eiendom innen 2050 – dette omfatter hele verdikjeden fra bruken av tomten, gjennom konstruksjonsprosessen og materialbruk (inklusive tilvirkning og transport) og drift i levetiden av bygget.

Les mer om hvilke tiltak vi gjennomfører og krav vi stiller i hele Skiftnotatet.

Les Skift sitt høringsinnspill til Energikommisjonen.       

Leder

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg

Deltakere 2.0

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef i Sintef

Alf Christian Dybdahl

Alf Christian Dybdahl

Administrerende direktør i Laerdal Medical

Bjørn Arild Thon

Bjørn Arild Thon

Administrerende direktør i Renas

Egil Hogna

Egil Hogna

Konsernsjef i Norconsult

Egil Thompson

Egil Thompson

Generalsekretær i NITO

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Geir Holmgren

Geir Holmgren

Konsernsjef i Gjensidige

Grethe Bergly

Grethe Bergly

Konsernsjef i Multiconsult

Gunnar Gjørtz

Gunnar Gjørtz

Administrerende direktør i KLP Eiendom

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør i Statsbygg

Rasmus Nord

Rasmus Nord

Administrerende direktør i Sweco Norge

Jan-Frode Janson

Jan-Frode Janson

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN

Jostein Eiesland

Jostein Eiesland

Administrerende direktør i Umoe

Karoline Andaur

Karoline Andaur

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Petter Hellman

Petter Hellman

Konsernsjef i Møller Mobility Group

Stein-Erik Vellan

Stein-Erik Vellan

Administrerende direktør i Telia Norge

Runar Hollevik

Runar Hollevik

Konsernsjef i NorgesGruppen

Deltakere 1.0

Bjørn Arild Thon

Bjørn Arild Thon

Administrerende direktør i Renas

Daniel Siraj

Daniel Siraj

Administrerende direktør i OBOS

Frank Jaegtnes

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør i Elektroforeningen

Grethe Bergly

Grethe Bergly

Konsernsjef i Multiconsult

Jimmy Bengtsson

Jimmy Bengtsson

Konsernsjef i Veidekke

Kristine Dahl Steidel

Kristine Dahl Steidel

Administrerende direktør i Microsoft Norge

Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø

Konsernsjef i GK

Knud Jacob Knudsen

Knud Jacob Knudsen

Partner i Arntzen de Besche

Marius Holm

Marius Holm

Daglig leder i ZERO