Havila blir nytt medlem i Skift

Del:

Foto: Havila

Havila Holding er et familieeid investeringsselskap og morselskap for en rekke selskaper innen shipping, offshore, transport og reiseliv. Bærekraftige løsninger er et sterkt fokus for Havila-konsernet, som nå blir en del av Skift-nettverket.

Havila Holding har sitt hovedkontor i Fosnavåg på Søre Sunnmøre, og ble grunnlagt av Per Sævik med bakgrunn i det rike sildefisket på 1950-tallet. Havila Holding ble stiftet i 1997 og i dag har konsernet over 1000 ansatte på sjø og land.

- Som en betydelig aktør i flere sektorer, har vi et sterkt ønske om å være med på en grønn omstilling. Ved å bli en del av Skift-nettverket kan vi bidra til at vi når Norges ambisiøse mål om en grønnere fremtid. Vi tror sterkt på at det er veien å gå, samtidig som vi ser at næringslivet trenger politiske beslutninger for at vi skal lykkes med å fremme de gode løsningene, sier Njål Sævik, administrerende direktør i Havila Shipping.

Havila-konsernet har gjort seg bemerket de siste årene med den største reiselivsatsningen i Norge på flere tiår, med Havila Kystruten, som drifter fire skip på den statseide kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen.

- Våre nybygde kystruteskip er de mest miljøvennlige som noen gang har seilt denne historiske ruten. Vi har en betydelig reduksjon både i CO2 og lokale utslipp som NOx og SOx, og har klargjort skipene for fremtidens nullutslippsløsninger. Vi har bevist at det er mulig å gjøre investeringer og ta valg for en grønnere fremtid, forteller Sævik.

- Som en del av Skift-nettverket får vi en mulighet til å samarbeide med andre aktører som tar føringen for et grønnere skifte, og være med på deling av kunnskap og erfaring for at vi sammen skal finne de beste løsningene. Sammen med Skift kan vi påvirke og være pådrivere for nye og tilpassede regelverk, som igjen kan bidra til økt verdiskaping her i Norge.

Havila-konsernet har i dag over 1000 ansatte, og ser alltid etter nye områder for å utvikle selskapet og påvirkningskraften.

- Vårt medlemskap i Skift forsterker Havilas forpliktelse til å være med på omstillingen til en bærekraftig fremtid. Vi gleder oss til å dele våre erfaringer, og hente inspirasjon fra mange gode og ambisiøse Skift-medlemmer, avslutter Sævik.

- Havila har gjennom generasjoner vist at de kan forvalte og fornye verdier. Konsernet ligger helt i front med gode og miljøvennlige løsninger. Vi ser frem til å få Havila sin kompetanse inn i Skiftfelleskapet og styrke samarbeidet, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.