Skiftprogrammet - et kompetanseløft i Skiftnettverket

Kan vi gi det grønne skiftet flere hestekrefter ved å inspirere, lære og utfordre hverandre?

Del:

Skift anerkjenner at den grønne omstillingen ligger bak skjemaet. Vi har syv år på å nå svært ambisiøse klimamål og det vil kreve mye av mange - både individer og selskaper. For å få større fart, bygge konkurransekraft og fange forretningsmulighetene omstillingen tilbyr, trenger vi flere ledere med mot, ferdigheter og kunnskap for å navigere gjennom denne enorme transformasjonen. Derfor lanserer vi Skiftprogrammet.

Skiftprogrammet er et eksklusivt og samlingsbasert klimalederprogram hvor vi drar på styrken, erfaringen og kompetansen fra engasjerte topplederne i nettverket. Gjennom samtaler, øvelser og erfaringsutvekslinger skal deltakerne bygge innsikt, mot og nettverk, og dykke ned i hva som skal til for å sikre at en virksomhet posisjonerer seg inn i en verden med null utslipp.

Målgruppen for programmet er ledere og nøkkelpersoner for grønn omstilling i virksomhetene. Programmet går over tre måneder, med totalt fem samlinger og med oppstart i september.

Skiftprogrammet er utarbeidet av Kompetanseskiftet, representert med toppledelsen i NITO, Universitetet i Oslo, NMBU, PwC, Ruter og Gjensidige. PwC har tatt på seg rollen til å være administrativt og faglig sekretariat for programmet.

Ta kontakt med jenny@skiftnorge.no for mer informasjon om programmet.