Skiftprogrammet

Et opplevelsesbasert klimalederprogram utviklet for å øke farten på gjennomføringen av klimatiltak i egne virksomheter

Kan vi gi det grønne skiftet flere hestekrefter ved å inspirere, lære og utfordre hverandre?

Vi står i en klima- og naturkrise, og den grønne omstillingen ligger bak skjemaet. Vi har syv år på å nå ambisiøse klimamål og det vil kreve mye av mange - både individer og selskaper. For å få større fart, bygge konkurransekraft og fange forretningsmulighetene omstillingen tilbyr, trenger vi flere ledere med kunnskapen som trengs for å navigere sine selskaper gjennom omstillingen. Derfor lanserte Skift i 2023, i samarbeid med PwC, Skiftprogrammet.

Skiftprogrammet er et eksklusivt og opplevelsesbasert klimalederprogram hvor vi drar på styrken, erfaringen og kompetansen fra engasjerte toppledere i nettverket. Gjennom samtaler, øvelser og erfaringsutveksling skal deltakerne bygge innsikt, nettverk, og dykke ned i hva som skal til for å sikre at en virksomhet posisjonerer seg i en verden med null utslipp. Målgruppen for programmet er ledere og nøkkelpersoner for grønn omstilling i virksomhetene.

Programmet oppfordrer til reell handling!

Skift er en «gjøre-tank». Det betyr at vi er opptatt av reelle handlinger som driver næringslivet i riktig retning. Alle deltakere tar med seg en egen problemstilling eller et fokusområde fra sin virksomhet inn i programmet som de jobber med gjennom samlingene.

Ved å arbeide med, reflektere rundt og diskutere problemstillingen med andre i programmet, samt toppledere fra Skift sine medlemmer, vil deltakerne få perspektiver og innsikt til å spisse, utvide og konkretisere problemstillingen. Mulighetene og svarene de finner vil gi dem en god start på å få til reelle endringer.

Programmet tilbyr:

Skiftprogrammet er utviklet og gjennomført av Skift og PwC, som er administrativt og faglig sekretariat for programmet. Initiativet har kommet fra Kompetanseskiftet, representert med toppledelsen i NITO, Ruter, Universitetet i Oslo, NMBU, PwC og Gjensidige.