Skiftprogrammet

Et opplevelsesbasert klimalederprogram utviklet for å øke farten på gjennomføringen av klimatiltak i egne virksomheter

Kan vi gi det grønne skiftet flere hestekrefter ved å inspirere, lære og utfordre hverandre?

Vi står i en klima- og naturkrise, og den grønne omstillingen ligger bak skjemaet. Vi har få år på å nå ambisiøse klimamål og det vil kreve mye av mange - både individer og selskaper. For å få større fart, bygge konkurransekraft og fange forretningsmulighetene omstillingen tilbyr, trenger vi flere ledere med kunnskapen som trengs for å navigere sine selskaper gjennom omstillingen. Derfor lanserte Skift i 2023, i samarbeid med PwC, Skiftprogrammet.

Skiftprogrammet er et eksklusivt og opplevelsesbasert klimalederprogram hvor vi drar på styrken, erfaringen og kompetansen fra engasjerte toppledere i nettverket. Gjennom samtaler, øvelser og erfaringsutveksling skal deltakerne bygge innsikt, nettverk, og dykke ned i hva som skal til for å sikre at en virksomhet posisjonerer seg i en verden med null utslipp. Målgruppen for programmet er ledere og nøkkelpersoner for grønn omstilling i virksomhetene.

Programmet oppfordrer til reell handling!

Skift er en «gjøre-tank». Det betyr at vi er opptatt av reelle handlinger som driver næringslivet i riktig retning. Alle deltakere tar med seg en egen problemstilling eller et fokusområde fra sin virksomhet inn i programmet som de jobber med gjennom samlingene.

Ved å arbeide med, reflektere rundt og diskutere problemstillingen med andre i programmet, samt toppledere fra Skift sine medlemmer, vil deltakerne få perspektiver og innsikt til å spisse, utvide og konkretisere problemstillingen. Mulighetene og svarene de finner vil gi dem en god start på å få til reelle endringer.

Programmet tilbyr:

32 deltakere fra 28 ulike virksomheter deltar i Skiftprogrammet 2024

Programmet for høsten 2024 er fullt. Se hvem som deltar her.

Skiftprogrammet er utviklet og gjennomført av Skift og PwC, som er administrativt og faglig sekretariat for programmet. Initiativet har kommet fra Kompetanseskiftet, representert med toppledelsen i NITO, Ruter, Universitetet i Oslo, NMBU, PwC og Gjensidige.