Nature Accelerator Programme 2024

Hvordan påvirker natur og naturrisiko din bedrift?

Økt kunnskap om natur og naturrisiko blir stadig viktigere for næringslivet

Våren 2024 arrangerer Deloitte, WWF Verdens naturfond og Skift – Næringslivets klimaledere et kompetansehevingsprogram for å øke kunnskapen om natur i næringslivet.

«Oppsynsmannen» og NRKs banebrytende journalistikk har vist oss at det står dårlig til med naturen i Norge. Arealer bygges ned bit for bit, samtidig som naturen er livsgrunnlaget vårt. Nature Accelerator Programme (NAP) er et tilbud for å øke kunnskapen om hvordan selskaper bør jobbe med natur, og hvordan naturhensyn bør tas med i beslutningsprosesser. Programmet gir veiledning i virksomhetens arbeid med natur, fra å avklare om natur er vesentlig, til å analysere og sette mål.

Du finner påmelding til programmet nederst på denne siden.

Program

Programmet vil gå over fire samlinger frem mot sommeren 2024:

Hver samling varer fra. kl. 09.00-13.00.

19. mars: Derfor er det smart å samspille med naturen!

 • Velkommen & introduksjon
 • Det store bildet: Hva skjer i naturpolitikken internasjonalt og i Norge? v/ Else Hendel (Teamleder politikk og næringsliv, WWF Verdens naturfond)
 • Neste steg for næringslivet etter naturrisikoutvalgets rapport v/ Aksel Mjøs (leder av Naturrisikoutvalget)
 • Diskusjon: Hvordan jobber din bedrift med natur?
 • Hva er natur? v/ Gaute Velle (NORCE)
 • Forretningsmulighetene i et naturpositivt skifte v/ Deloitte
 • Interaktive aktiviteter underveis

10. april: Hvordan er din virksomhet avhengig av - og påvirker naturen?

 • Erfaringer fra natur i dobbelt vesentlighetsarbeid
 • Analyse av naturrisiko
 • Verdikjeder & natur
 • Eksempler fra næringslivet
  • kartlegging og håndtering av naturrisiko i verdikjeden
  • hvordan jobbe med naturkrav i innkjøpsprosessen
 • Sirkulærøkonomi & natur
 • Interaktive aktiviteter underveis

14. mai: Hvordan kan din virksomhet ta mer naturhensyn?

 • Panelsamtale: Hvordan få til handling og omstilling?
 • Planetary Boundaries
 • Science based targets for natur
 • Scenarioanalyse
 • Tiltak og omstillingsplan for natur
 • Interaktive aktiviteter underveis

19. juni: Hvordan gå fra plan til handling?

 • Hvordan oppnå felles forståelse for problemstillingene vi står overfor?
 • Hvordan gå fra tiltaksplan til gjennomføring?
 • Eksempel fra næringslivet på naturkrav i innkjøpsprosessen
 • Oppsummering & veien videre
 • Interaktive aktiviteter underveis

* Endringer kan forekomme da vi ønsker å tilpasse innholdet til deltagerne

Deltakerne på programmet vil sitte igjen med konkrete fremgangsmåter for å innlemme natur i bærekraftarbeidet og gode forutsetninger for å bli ledende i arbeidet med reduksjon av egen naturrisiko og rapportering om dette. Programmet er også en god mulighet til å utveksle erfaringer og få innsikt i hvordan andre ledende selskaper jobber med natur og naturrisiko.

Nature Accelerator-programmet var opprinnelig et tilbud reservert for Skift-medlemmer og gikk over tre samlinger høsten 2023. Nå oppgraderer vi programmet med å åpne opp for flere, og utvider tilbudet til fire halvdagsseminarer frem mot sommeren 2024.

Pris: 15 000,- per deltaker

Sted: Oslo

Påmelding gjøres ved å fylle ut skjemaet gjennom knappen "meld deg på".

*Vi hadde innledningsvis et begrenset antall gratisplasser reservert Skift-medlemmer, disse er nå fyllt opp.

Har du flere spørsmål om programmet, kontakt ingrid@skiftnorge.no

Bilder fra Nature Accelerator Programme 2023