Nature Accelerator Programme 2024

Hvordan påvirker natur og naturrisiko din bedrift?

Økt kunnskap om natur og naturrisiko blir stadig viktigere for næringslivet

Våren 2024 arrangerer Deloitte, WWF Verdens naturfond og Skift – Næringslivets klimaledere et kompetansehevingsprogram for å øke kunnskapen om natur i næringslivet.

«Oppsynsmannen» og NRKs banebrytende journalistikk har vist oss at det står dårlig til med naturen i Norge. Arealer bygges ned bit for bit, samtidig som naturen er livsgrunnlaget vårt. Nature Accelerator Programme (NAP) er et tilbud for å øke kunnskapen om hvordan selskaper bør jobbe med natur, og hvordan naturhensyn bør tas med i beslutningsprosesser. Programmet gir veiledning i virksomhetens arbeid med natur, fra å avklare om natur er vesentlig, til å analysere og sette mål.

Programmet vil gå over fire samlinger frem mot sommeren 2024:

19. mars (kl. 09.00-13.00): Det er lønnsomt å samspille med naturen!

10. april (kl. 09.00-13.00): Hvordan er din virksomhet avhengig av - og påvirker naturen?

14. mai (kl. 09.00-13.00): Hvordan kan din virksomhet ta mer naturhensyn?

19. juni (kl. 09.00-13.00): Hvordan bli best i klassen?

Deltakerne på programmet vil sitte igjen med konkrete fremgangsmåter for å innlemme natur i bærekraftarbeidet og gode forutsetninger for å bli ledende i arbeidet med reduksjon av egen naturrisiko og rapportering om dette. Programmet er også en god mulighet til å utveksle erfaringer og få innsikt i hvordan andre ledende selskaper jobber med natur og naturrisiko.

Nature Accelerator-programmet var opprinnelig et tilbud reservert for Skift-medlemmer og gikk over tre samlinger høsten 2023. Nå oppgraderer vi programmet med å åpne opp for flere, og utvider tilbudet til fire halvdagsseminarer frem mot sommeren 2024.

Pris: 15 000,- for ikke-medlemmer (Begrenset antall gratisplasser for Skift-medlemmer)

Sted: Oslo

Påmelding gjøres ved å fylle ut skjemaet gjennom knappen "meld deg på".

Har du flere spørsmål om programmet, kontakt ingrid@skiftnorge.no

Bilder fra Nature Accelerator Programme 2023