Skift signerer opprop om obligatorisk klimaregnskap og felles rammeverk

Klimapartnere, Stiftelsen Miljøfyrtårn, UN Global Compact og Skift har gått sammen om et opprop om obligatorisk klimaregnskap og felles rammeverk.

Del:

Klimapartnere, Stiftelsen Miljøfyrtårn, UN Global Compact og Skift har gått sammen om et opprop om obligatorisk klimaregnskap og felles rammeverk. Onsdag ble oppropet overrekt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. 

- Skift har siden oppstarten jobbet med forbedring og standardisering av klimaregnskap blant våre medlemmer. Fra og med regnskapsåret 2021 er det obligatorisk for alle medlemmer å rapportere på klimagassutslipp i scope 1, 2 og 3. Vi mener dette også må være et krav for alle norske bedrifter, og er glade for at dette nå blir løftet i et felles opprop med likesinnede organisasjoner, sier administrerende direktør i Skift Bjørn Kjærand Haugland. 

Se Skifts klimaregnskap for 2019-20 her. 

De fire organisasjonene representerer i underkant av 10.000 virksomheter. Disse utgjør imidlertid bare en brøkdel av norske virksomheter, og fortsatt har mange behov for gode styringsverktøy i sitt klimaarbeid.

Det haster å nå klimamålene, og klimaregnskap er virksomhetenes beste verktøy for å redusere utslipp. En standardisering og strømlinjeforming av klimaregnskap i norske bedrifter vil gjøre det enklere å ta gode beslutninger som akselererer det grønne skiftet og reduserer klimagassutslipp på både kort og lang sikt.

Oppfordringene til myndighetene i oppropet er:
1. Snarlig utarbeide en tidsplan for obligatorisk klimaregnskap
2. Konkretisere hva som skal inkluderes, herunder rapportering på Scope 3
3. Beslutte hvilket rammeverk, standarder og metoder som skal anvendes

Les hele oppropet her.