Forsterket toppledersamarbeid om 10 Store klimaskift

Hvilke store transformative skift må norsk næringsliv gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene? Det er spørsmålet topplederne i Skift samarbeider om i prosjektet “Store klimaskift i handlingens tiår”.

Del:

Hvilke store transformative skift må norsk næringsliv gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene? Det er spørsmålet topplederne i Skift samarbeider om i prosjektet “Store klimaskift i handlingens tiår”.

Arbeidet med Store klimaskift startet i 2020 og er helt sentralt i å engasjere toppledelsen i medlemsbedriftene i Skift, utvikle og skape eierskap til Skifts strategi og handlingsplaner, samt bygge nettverk mellom klimaledere i næringslivet.

Prosjektene, tiltakene og anbefalingene som blir foreslått gir retning for aktiviteter i Skift-nettverket og er i økende grad sentralt i Skifts dialog med myndigheter og utspill i media.

Klimamålene står fast men rammebetingelsene endrer seg. Topplederne i Skift er utålmodige og mener omstillingen går for sent.

Vi setter derfor i gang en ny runde av 10 Store klimaskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene.


Energi: ledes av Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft.

Finans: ledes av Odd Arild Grefstad, konsernsjef, Storebrand.

Sirkulærøkonomi: ledes av Nina Riibe, administrerende direktør, Econa.

Transport og mobilitet, ledes av Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter.

Grønn digitalisering, ledes av Petter Børre Furberg, administrerende direktør, Telenor Norge.

Bygg og eiendom, ledes av Harald Nikolaisen, administrerende direktør, Statsbygg.

Byutvikling, ledes av Elisabeth Tørstad, CEO, Asplan Viak.

Klimatilpasning, ledes av Turid Grotmoll, konsernsjef, Fremtind.

Mat og landbruk, ledes av Runar Hollevik, konsernsjef, NorgesGruppen.

Kompetanse, ledes av Trond Markussen, president, NITO.