Skift med oppfordringer til næringsministeren

Styret til Skift møtte næringsminister Jan Christian Vestre denne uken for å diskutere prioriteringene i Næringslivets klimaopprop, samt våre innspill til hvordan vi kan få fart på sirkulærøkonomien i Norge.

Del:

Styret til Skift møtte næringsminister Jan Christian Vestre denne uken for å diskutere prioriteringene i Næringslivets klimaopprop, samt våre innspill til hvordan vi kan få fart på sirkulærøkonomien i Norge.

Skift trakk frem notatet fra arbeidet med sirkulærøkonomi som identifiserer fem konkrete hinder for sirkulære forretningsmodeller: avfallsforskriften, brukthandelloven, moms på bruktsalg og gjenbruk, skatt og avgifter som fremmer destruksjon av ukurante varer, samt at man trenger strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Videre løftet styret frem et ekstra punkt på bruk av brukte bildeler.

– Vi har god dialog med bil- og verkstedsbransjen rundt bruk av likeverdige brukte deler i reparasjoner, og opplever historisk god vilje til å ta miljøhensyn inn over seg. Men skal vi oppnå et felles mål om en mer sirkulær bil- og verkstedsbransje, må ikke bare vi og bilbransjen ta grep - vi må ha hjelp av politikerne, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i Fremtind forsikring.

Vi jobber for å bygge sirkulære verdikjeder, og derfor har forsikringsselskapene løftet grensen for når biler kan kondemneres, økt tilgangen på brukte deler og stiller per i dag garanti når det brukes likeverdige deler i reparasjoner. I overgangen fra lineært til sirkulært må myndighetene på banen for å gjøre det enklere å gjenbruke deler.

Styret trakk også frem forslag til konsesjonsprosesser for grønn omstilling til å bli både bedre og raskere.

– Generelt er det lange konsesjonsprosesser for utbygging av ny kraft, dette gjelder også havvind. Dette gjør at utbygging som skal dekke det fremtidige kraftbehovet tar unødvendig lang tid. Det er behov for raskere konsesjonsprosesser for å få fortgang i prosjektene, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, og leder av Energiskiftet.

Regjeringen får skryt for målet om 30 GW havvind i 2040 som Skift og andre har oppfordret til. Tempoet i etablering av ny fornybar energi må betydelig opp. I sektorer som er krevende å elektrifisere vil hydrogen, bioenergi og karbonfangst og lagring spille en viktig rolle.