Webinarserie om digitalisering og klima

Telenor og Skift samler toppledere fra nettverket for å dele praktiske erfaringer og refleksjoner fra tiden med digital omstilling. Hva kan vi ta med oss videre som klimatiltak når samfunnet åpner opp igjen?

Del:

Koronatiltakene har skapt en ny hverdag for mange norske bedrifter med omlegging av driften og overføring av mye samhandling og kommunikasjon til digitale plattformer. Først og fremst har dette for mange vært en krevende tid med reduserte inntekter, permittering av ansatte og lange dager på hjemmekontor. Men mange av tiltakene har også en positiv effekt i form av økt effektivitet og reduserte klimautslipp. Hva kan vi ta med oss videre som klimatiltak når samfunnet nå åpner opp igjen?

Med dette som bakteppe har Telenor i samarbeid med Skift startet en webinarserie om digitalisering og klima. Formålet er å samle toppledere i Skiftnettverket for å dele innsikt og praktiske erfaringer fra de siste ukenes digitale omstilling. Det første webinaret ble holdt onsdag 6. mai hos Telenor med Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, Tone Wille, konsernsjef i Posten og Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør Ruter. Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift, var ordstyrer.

- De siste seks til åtte ukene har mange av oss antakeligvis lært mer om digitalisering enn vi har gjort på mange år. Samtidig ser vi at klimagassutslippene går ned. Det er mye å lære av den situasjonen vi nå står i. Derfor ønsker vi å samles for å reflektere rundt hvilke muligheter dette digitale kompetanseløftet kan gi oss fremover, sier Bjørn Kjærand Haugland.

Opptak fra samtalen er tilgjengelig her.