Telenor, Telia og Skift medforfattere i bok om digital omstilling

Norge og norsk næringsliv er særskilt digitalisert, og i en gunstig posisjon til å bli ledende på løsninger som realiserer dette potensialet. Men da må vi satse nå, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Del:

Digitalisering kan kutte globale utslipp med 15 prosent innen 2030, ifølge en rapport fra World Economic Forum. Norge og norsk næringsliv er særskilt digitalisert, og i en gunstig posisjon til å bli ledende på løsninger som realiserer dette potensialet. Men da må vi satse nå, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Telenor, Telia og Skift har gått sammen om å forfatte et kapittel i boken Den digitale hverdagen, utgitt av Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA), der hovedbudskapet er viktigheten digital infrastruktur har for oppnåelse av Norges klimamål.

– Jeg synes det er utrolig flott at konkurrenter som Telenor og Telia er enige om at det i klimakrisens tidsalder er viktig å samarbeide om å kutte utslipp, samtidig som man kniver om de samme kundene i markedet, sier Haugland.

– I denne boken kommer de med flotte eksempler på hvordan digitalisering bidrar, og i stadig økende grad kan bidra til, utslippskutt i ulike bransjer, og hvordan bransjen selv kan kutte sine egne utslipp, sier Haugland.

Tematikken i kapittelet, med tittelen Klimamålene trenger digital drahjelp, omhandler digital adferdsendring i løpet av pandemien og utbedringsbehovet til den digitael infrastrukturen i distriktene. Selskapene kommer også med konkrete digitale redskaper for utslippskutt og mer bærekraftige praksiser i landbruket, byggebransjen, transportsektoren og kommunal infrastruktur.

Boken Den digitale hverdagen er gratis, og kan bestilles her.