Velkommen til Avinor som nytt medlem i Skift

Avinor eier og driver et landsomfattende nettverk av totalt 43 lufthavner i Norge. De har cirka 2800 ansatte som sørger for at nesten 50 millioner* passasjerer kommer seg trygt opp i luften og ned igjen.

Del:

Avinor eier og driver et landsomfattende nettverk av totalt 43 lufthavner i Norge. De har cirka 2800 ansatte som sørger for at nesten 50 millioner* passasjerer kommer seg trygt opp i luften og ned igjen.

Bærekraft og fossilfri luftfart

Avinor er en viktig brikke i å gjøre luftfarten bærekraftig. Norsk luftfart har i felleskap satt et mål om å være fossilfri innen 2050. Dette innebærer at det på ruteflygninger i og fra Norge i 2050 ikke skal brukes fossilt drivstoff. Avinor har i mange år jobbet med klimatiltak for luftfarten, og tar et særskilt ansvar for at infrastrukturen kommer på plass.

- Avinors rolle er å være en tilrettelegger og en pådriver for bærekraftig luftfart. Vi skal tilrettelegge infrastrukturen vår både for elektrifisering og for bærekraftig flydrivstoff, og bidra aktivt i arbeidet med å fremme tiltak og skape insentiver for realisering, sier konsernsjef Abraham Foss.

-En bærekraftig og fossilfri luftfart er avgjørende for vår overlevelse og derfor er vårt medlemskap i Skift en viktig brikke i prosessen, uttaler Foss. Parallelt jobber vi også aktivt med egen drift og har forpliktet oss til målet om fossilfrie lufthavner innen 2030.

En luftfart under press

Luftfarten er fortsatt sterkt preget av pandemien. I et normalår reiser omtrent 50 millioner* passasjerer over norske lufthavner, mens tallene for 2021 viser at totalt 22,4 millioner passasjerer reiste til, fra eller via Avinors lufthavner, noe som er en vekst på 10 prosent sammenlignet med året før.

Tross noen utfordrende år har Avinor et mål om å være i førersete for fremtidens luftfart. Autonome brøytebiler og fjernstyrte tårn viser at nytenkning og innovasjon står helt sentralt i konsernet.

- Vi er svært glade for at Avinor med sin verdifulle kompetanse og ambisiøse målsettinger for luftfarten blir medlem i Skift, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.