Strateg- og kommunikasjonsmøte hos PwC: Klimarapportering fremover

PwC var vertskap for strateg- og kommunikasjonsmøte i Skift forrige uke, med tema klimarapportering.

Del:

Tusen takk til PwC som var vertskap for Skifts strateg- og kommunikasjonsmøte med tema klimarapportering forrige uke. 

Med mer omfattende rapporteringskrav, vil klimaregnskapet fremover være en helhetlig klimarapport. Vi må sørge for at innsikten fra klimaregnskapet fører til handling, og skape en tydeligere bro mellom rapporteringen og selskapenes adferd.


Dette er det fjerde året med klimaregnskap, og i år leverer 50 Skift-medlemmer klimarapport. Fra 2021 hevet vi kravene, og Skifts rapporteringskrav innebærer:

1. Rapportering av direkte og indirekte utslipp (scope 1-3)
2. Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5-gradersmålet og rapportering på faktisk måloppnåelse
3. Rapportering av klimarisiko i tråd med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Du finner flere bilder fra arrangementet her.