Skifts CEO-møte: Næringsministeren berømmer Skift-nettverkets klimarapport

Nærmere 40 toppledere samlet på Klimahuset da UIO var vertskap for Skifts CEO-møte.

Del:

Universitetet i Oslo var vertskap for høstens CEO-møte, som ble avholdt på Klimahuset i Botanisk hage etterfulgt av middag på Tøyen Hovedgård.

- Det var veldig hyggelig å være vertskap for møtet i UiOs arealer på Tøyen. Det satte en relevant ramme for et inspirerende møte og gode diskusjoner med dedikerte næringslivsledere med et stort klimaengasjement, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

PwC overleverte Skift-nettverkets klimarapport til næringsministeren

Å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen er avgjørende for å bli tatt opp som medlem i Skift. Skift-nettverkets klimarapport gir oversikt over medlemmenes utslippskilder, sikrer åpenhet og danner grunnlaget for treffsikre tiltak. Rapporten inkluderer også de konkrete klimamålene medlemmene arbeider etter. Nytt av året er en utvidet standard for rapportering. Administrerende direktør i PwC, Leif Arne Jensen, overleverte klimarapporten til næringsminister Jan Christian Vestre under møtet.

- Dette er fjerde gangen PwC har gleden av å overlevere Skift-medlemmenes klimarapport til myndighetene. En robust klimarapport danner utgangspunktet til effektive utslippskutt slik at vi kan ta vare på et levedyktig klima og skape verdier som varer. Vi har hevet kvaliteten, og i tillegg tatt med klimarisikoanalyse. Dette er viktig både for å sekundere, for å sikre at vi når målene våre og for å skape tillit til aktørene i næringslivet, forteller Jensen.

  Vestres oppfordringer til næringslivet

  Det var en positiv næringsminister som møtte næringslivslederne på Klimahuset. Ministeren berømmet Skift-nettverket for å være en aktiv og konstruktiv pådriver for en grønn og rettferdig omstilling og for at nettverket er ledende på klimarapportering gjennom Skift-modellen. Han trakk frem «grønn bok» som et viktig fremskritt i regjeringens klimaarbeid. Fredag legger næringsministeren frem ny eierskapsmelding, og han lovte forsamlingen at denne ikke bare vil være grønn, men mørkegrønn.

  Vestre hadde også flere oppfordringer til næringslivet, se disse i videoen under: 

  Store klimaskift i handlingens tiår 
  I prosjektet "Store klimaskift i handlingens tiår" har topplederne i Skift identifisert ti transformative skift som norsk næringsliv må igjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene.

  Arbeidet i de ti toppledergruppene pågår for fullt innenfor områdene energi, finans, sirkulærøkonomi, transport og mobilitet, grønn digitalisering, bygg og eiendom, byutvikling, klimatilpasning, mat og landbruk og kompetanse. Under møtet presenterte fem av gruppene hvilke konkrete tiltak og aktiviteter det jobbes med innenfor sitt respektive område. 

  Ny geopolitisk situasjon

  Direktør i NUPI, Ulf Sverdrup, ga et overblikk over de ulike krisene i verden, og hvordan man må se disse i sammenheng. Europa står i en situasjon de fleste ikke har opplevd i sin levetid, og det er avgjørende å ta klimaendringer, energimangel og tap av naturmangfold på alvor.

  Forfatter Maja Lunde, som nå er aktuell med sin nyeste bok Drømmen om et tre, inspirerte forsamlingen til å vektlegge viktigheten av natur, bevaring av biomangfold og sårbare økosystemer, som Svalbard. Vi må huske at vi deler kloden med utrolig mange andre arter, uttalte Lunde i samtale med Sigrun Aasland, daglig leder i Zero, som også modererte CEO-møtet.

  Se alle bildene fra CEO-møtet her.

  Skifts klimarapport for 2021-2022 kan leses i sin helhet her.