Kompetanse

Store klimaskift

Mangel på tilstrekkelig kunnskap og kompetanse trekkes frem som en sentral barriere i alle de store klimaskiftene topplederne i Skift har jobbet med. 

Skiftnotatet om kompetanse adresserer dette kompetansegapet fra et systemisk perspektiv og peker på hva ulike aktører i samfunnet kan gjøre for å sikre at norsk næringsliv raskt tilegner seg kompetansen vi trenger for å lykkes med omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Arbeidsgruppen foreslår fem overordnede tiltak og viser til konkrete eksempler på hvordan ulike aktører kan bidra til å minske kompetansegapet. 

Fem tiltak for å bidra til å minske kompetansegapet:

  1. Næringslivet og kunnskapsinstitusjonene må forsterke samhandling og dialog om kompetanse.
  2. Næringslivet må aktivt legge til rette for kompetanseheving på arbeidsplassen og utveksle erfaringer rundt dette på tvers av bedrifter.
  3. Kunnskapsinstitusjonene må satse på nye og fleksible former for undervisning og livslang læring, integrere bærekraft i all utdanning, samt jobbe for å styrke de etablerte Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA).
  4. Staten må ta en tydeligere rolle i dimensjonering og arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene slik at de gjennom sine ulike styrker og profiler dekker landets behov for kunnskap – på kort og lang sikt. I tillegg bør det etableres finansielle støtteordninger for universitets- og høyskolesektoren og næringslivet, for å styrke muligheten for etter- og videreutdanning.
  5. Fagorganisasjonene kan tilby kurs og verktøy som kan løse kompetansebehov og sikre at flere etter- og videreutdanner seg. Kompetansepolitikk og kompetansetiltak må være tema for den sosiale dialogen mellom partene på arbeidsplassen, og i trepartssamarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

I tillegg peker notatet på hva Skift kan gjøre for å sette kunnskap og kompetanseutvikling på agendaen og akselerere et kompetanseskift både blant medlemsbedriftene og et bredere norsk næringsliv.

Les hele notatet her.

I 2023 starter Skift opp Skiftprogrammet, et eksklusivt og samlingsbasert klimalederprogram hvor vi drar på styrken, erfaringen og kompetansen fra engasjerte topplederne i nettverket.

Les mer om Skiftprogrammet her.

Leder

Trond Markussen

Trond Markussen

President i NITO

Deltakere 2.0

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør i PwC Norge

Geir Holmgren

Geir Holmgren

Konsernsjef i Gjensidige

Siri Fjellheim

Siri Fjellheim

Rektor i NMBU

Svein Stølen

Svein Stølen

Rektor i Universitet i Oslo

Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør i Ruter

Deltakere 1.0

Trond Markussen

Trond Markussen

President i NITO

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør i PwC Norge

Sjur Baardsen

Sjur Baardsen

Rektor i NMBU

Svein Stølen

Svein Stølen

Rektor i Universitet i Oslo