Skiftnettverket presenterte resultatene fra Kompetanseskiftet for Kunnskapsdepartementet

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel var vertskap for møtet med arbeidsgruppen på Kompetanseskiftet (NITO, PwC, UiO, NMBU, Skift).

Del:

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel var vertskap for møtet med arbeidsgruppen på kompetanseskiftet. 

Trond Markussen, President i NITO, Leif Arne Jensen (Administrerende direktør i PwC), UiO-Rektor Svein Stølen, Vebjørn Bakken (Direktør for UiO: Energi), Marianne Bevum (Seniorrådgiver i NITO), Vigdis Johansen (Avdelingsdirektør for Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)) og Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift deltok på møtet.

Vi må gjøre det vi kan for at Norge når sine klimamål, og mangel på kunnskap og nok kompetanse er en helt sentral barriere for den grønne omstillingen. Sirkulærøkonomi, klimarisiko og klimarapportering er viktige fellestrekk som går igjen.

Behovet for bærekraft vil bare øke i årene fremover, og vi trenger at det satses på forskning, utdanning og etter- og videreutdanning (EVU). Alle studenter burde ha mulighet til å ha kunnskap om bærekraft integrert i studiet.

I møtet ble det diskutert alt fra konkrete enkeltsaker, som hvordan Lånekassen kan tilrettelegge for etter- og videreutdanning, til de langsiktige linjene for hvordan Norge skal utarbeide riktig kompetanse for fremtidens bærekraftige arbeidsplasser. Vi behøver studenter med en faglig flerspråklighet, som har forståelse for flere områder enn sitt eget fag. Vi må tenke helhetlige system – som dekker regionale og nasjonale behov samtidig som det kobles sterkt til det internasjonale. Vi må dekke kortsiktige kompetansebehov, men også planlegge langsiktig. Alle disse temaene blir viktige i den kommende kompetansereformen.

Statsekretæren var meget positiv til at Skift bygger samarbeid med ledende aktører i akademia, næringsliv og arbeidstakerorganisasjonene, og tar posisjoner på et bredt og viktig tema. Han inviterte oss til utvidet dialog fremover.

Norge er midt i en krevende omstilling og kompetanse blir en nøkkelrolle for et grønt, bærekraftig og rettferdig arbeidsliv.

Du kan lese mer om Kompetanseskiftet her.